විපක්ෂයේ වාඩි වුණා කියන්නේ ඉතින් ඒකාබද්ධේ වගේ තමයි…ආයි ඒකේ කතාවක් නෑ!

0

අගමැති රනිල් වික්‍රමසිංහට විශ්වාසභංගයේදි විරුද්ධව ඡන්දය දුන් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මන්ත්‍රිවරුන් 16 දෙනා විපක්ෂයේ වාඩි වීම සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී කුමාර වෙල්ගම අදහස් පළ කළා.

හාලි ඇල ප්‍රදේශයේ පැවති උත්සවයකින් අනතුරුව මාධ්‍යවේදීන් වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මෙම අදහස් පළකළා.

“ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරු පිරිසක් දැන් අගමැතිවරයාට විරුද්ධව ඡන්දය දීලා දැන් විපක්ෂයේ වාඩි වෙන්න සූදානමින් ඉන්නවා. මම හිතන්නේ මැයි 8 වෙනිදා නැත්නම් 9 වෙනිදා ඔවුන් ඇවිල්ලා විපක්ෂයේ වාඩි වෙයි. විපක්ෂයේ වාඩි වෙනවා කියන්නේ ඉතින් ඒකාබද්ධයට එක්කහු වුණා වගේ තමයි. මම හිතන්නේ ඒ ගොල්ලොන්ට දැන් දේශපාලන අනාගතයක් ඕන නම් දැන් අපිත් එක්ක යන්න වෙයි. ඩිලානුත් දැන් විපක්ෂයේ වාඩි වෙයි. හැබැයි විපක්ෂයේ වාඩි වුණාට බදුල්ලේ නායකයා, පොහොට්ටුවේ නායකයා කුමාර වෙල්ගම. ඒක මම විශේෂයෙන්ම කියන්න ඕන. මම මෙච්චර කල් දුවලා පැනලා මේක හැදුවට පස්සේ තව කෙනෙකුට දෙන්න බෑනේ මම තමයි නායකයා,” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Kumara Welgama