පළාත් සභා 6ක ඡන්දය දෙසැම්බරයේ – පැරණි මනාප ක්‍රමයටම මනාපය දෙමු….

0

දැනට නිල කාලය අවසන්ව ඇති පළාත් සභා තුනක සහ ලබන සැප්තැම්බර් මාසයේදි අවසන් විමට නියමිත පළාත් සභා තුනද ඇතුළුව පළාත් සභා හයක ඡන්දය මේ වසර අගදි පැවැත්විමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

මැතිවරණ කොමිසම විසින් මෙම පළාත් සභා හයේ මැතිවරණය මෙම වසරේ පවත්වන ලෙසට කළ නිර්දේශය අනුව රජය මෙම තීරණයට එළඹි ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ.

ඒ අනුව දැනට නිල කාලය අවසන්ව ඇති සබරගමුව, උතුරු මැද හා නැගෙනහිර යන පළාත් සභාවන්හි හා ලබන සැප්තැම්බර් මසින් අවසන්විමට ඇති මධ්‍යම, උතුර හා වයඹ යන පළාත් සභාවන්හිද මැතිවරණය මෙම වසරේ අග පැවැත්වෙනු ඇත.

එසේම මෙම දෙසැම්බරයේ පැවත්වීමට නියමිත අ.පො.ස  සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට ප්‍රථමව මෙම මැතිවරණයන් පැරණි මනාප ක්‍රමයට පැවැත්වීමටද තීරණය කර ඇත.