එජාප ව්‍යවස්ථා ගැන පාක්ෂිකයින් කලකිරිලා… 2019 දි අපිට දිනන්න ඔනේ

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව පිළිබඳව පහළ පාක්ෂිකයන් කළ කිරීමෙන් සිටින බවත් එජාප ව්‍යවස්ථා වෙනස් විය යුතු බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි අශෝක අබේසිංහ පවසනවා.

ඊයේ (29) කුරුණෑගල දි මාධ්‍ය අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“2019 දි විශේෂ මැතිවරණයක් එනවා මහ ජනාධිපතිවරණය, ඊළඟට 2020 දි මහ මැතිවරණය. ඉතින් මේ නිලධාරි මණ්ඩලයේ වගකීම වෙන්නේ 2019 ජනාධිපතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ජයග්‍රහණය කරලා, 2020 මහ මැතිවරණයෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවන එක. පහළ එක්සත් ජාතික පක්ෂ සාමාජිකයන්ගේ නම් අදහස තිබුණේ මේ පක්ෂයේ පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයක් වෙයි කියලා. පසු පෙළ මන්ත්‍රි වරුන් බොහෝමයක් නායකතුමා හමුවෙලා කියලා තිබුණා මන්ත්‍රි කණ්ඩායමේ හා කෘත්‍යාධිකාර මණ්ඩලයේ ඡන්දයෙන් මේ නිලධාරි මණ්ඩලය පත් කරන්න කියලා. එය සිදු වුණෙ නෑ. මම හිතන්නේ අපේ පහළ sසාමාජික ඉරිස යම් කළකිරීමකින් පසුවෙනවා මේ ගැන. මම හිතනවා ඉදිරියේදි අපේ පක්ෂ නායකත්වය මේ පිළිබඳව මැදිහත් වෙලා යම් තීරණයක් ගනී වී කියලා. අපේ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් විය යුතුයි කියන මතයේ හුඟක් දෙනෙක් ඉන්නවා. ව්‍යවස්ථාව අනුව අසීමිත බලයක් මේ නායකත්වයට ලැබිලා තියනවා. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ප්‍රවාහයක් තුළ පක්ෂයේ ව්‍යවස්ථාව වෙනස් විය යුතුයි කියන මතයේ අපි ඉන්නවා. පක්ෂ සම්මේලනයේදි එය ඉටුවෙයි. වසර 25 තුළ වසර 5ක් පමණක් රාජ්‍ය බලය ලබා ගන්න පුළුවන් වුණේ ඇයි කියලා හොයලා බලන්නත් දැන් කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ.” මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා

Ashok Abeysinghe