කැබිනට් සංශෝධනයෙන් පස්සේ ශ්‍රිලංනීප තවත් 10 ක් විපක්ෂයට…!

0

ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් ව ගිය ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ 16 දෙනාට අමතරව තවත් 10 දෙනෙකු විපක්ෂයේ අසුන් ගැනීමට නියමිත බව හිටපු අමාත්‍ය එස්.බී දිසානායක පවසනවා.

ආණ්ඩුව විසින් සංශෝධනය කිරීමට නියමිත කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් පසුව එම ශ්‍රිලංනීප 10 දෙනා විපක්ෂයේ අසුන් ගන්නා බවත් මීට පෙර ආණ්‌ඩුවෙන් ඉවත් වූ ශ්‍රීල.නි. පක්‍ෂයේ ඇමැතිවරුන් 16 දෙනාගෙන් කිසිවකු නැවත ආණ්‌ඩුවට එකතුවී කැබිනට්‌ අමාත්‍ය ධුර ලබා නොගන්නා බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

16 දෙනා ආණ්‌ඩුවෙන් ඉවත් වී විපක්‍ෂයේ අසුන් ගත්තේ ශ්‍රීලනිප ආණ්‌ඩුවක්‌ බිහිකිරීමට බවත්, එය ඉටුවෙන තෙක්‌ විපක්‍ෂයේ සිටිමින් ආණ්‌ඩුවට එරෙහි වැඩපිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන බවත් අමාත්‍යවරයා මෙහිදි පවසා සිටියා.