ආණ්ඩුවේ නායකයෝ ලීබඩු සාප්පුවට වැඩට ගියා නම් හරි…..එකෙක්වත් සන්තෝස නෑ…..!

0

ආණ්ඩුවේ කැබිනට් සංශෝධනය පිළිබඳව ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ කුමාර වෙල්ගම හා රෝහිත අබේගුණවර්ධන විසින් අදහස් දක්වනු ලැබුවා.

මැයි 7 වෙනිදාට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මැයි දින රැලිය පිළිබඳව සාකච්ඡාවකට හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිවසේදි සහභාගි වීමෙන් අන්තුරුව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් එම මන්ත්‍රිවරුන් දෙපළ මෙම අදහස් දක්වා සිටියා.

කුමාර වෙල්ගම මන්ත්‍රිවරයා, 

“අලුත් කැබිනට් එක ඒක, ඒක පිස්සන් කොටුවක්නේ තනිකර පේන්නේ නැද්ද එකාට එකා බැන ගන්නවා ඒකේ. ෆොන්සේකා මහත්තයා එකක් කියනවා, රංගේ බන්ඩාර මහත්තයා එකක් කියනවා. එකෙක්වත් නෑ සන්තෝස එකෙක් බනිනවා ජනාධිපතිතුමාට එකෙක් බනිනවා අගමැතිතුමාට, මේ වගේ කැබිනට් එකක් නම් මම ජීවිතේට දැකලා නෑ.”

රෝහිත අබේගුණවර්ධන මන්ත්‍රිවරයා,

“රටේ ප්‍රශ්න ඉවරයි 42 කැබිනට් මණ්ඩලයක් පත් කරලා තියනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍ය හා නියෝජ්‍ය අමාත්‍යාවරු ගත්තාම 80 ක් විතර වෙනවා. ඔයගොල්ලන්ටත් නට නට ඉන්න පුළුවන්. ඔයිට වැඩිය හොදයි ආණ්ඩුවේ නායකයෝ දෙන්නා එකතු වෙලා ලිබඩු සාප්පුවක වැඩට ගියා නම් ඇයි කැබිනට් කඩනවා, කැබිනට් හදනවා.”