අල්ලස් හොරු ඇල්ලීම ගැන වාසු අවුලෙන්…..!

0

ප්‍රසිද්ධ හෝටලයක රථවාහන නැවතුම්පොළදි ජනාධිපති කාර්‍යංශ ප්‍රධානියෙක් අල්ලස් ගනිද්දි අල්ලස් හෝ දූෂණ කොමිෂන් නිලධාරින්ට හසු වීම පිළිබඳව දැඩි ප්‍රශ්නයක් හට ගන්නා බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී වාසුදේව නානයක්කර පවසනවා.

අද (04) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියනවා ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්යය මණ්ඩලයේ ප්‍රධානියා විවෘත විදියට අල්ලස් ගන්න එක අහුවෙන විදියට හිටියේ කොහොමද කියන එක. මොකද මේ මට්ටමේ නිලධාරින් අල්ලස් ගන්නකොට ඕකේ ප්‍රවෘත්තිය දැන ගන්න ඇරලා අල්ලස් ගන්නේ නෑ. මට එක්කරා විදියට ප්‍රශ්නයක් ගොඩ නැගෙනවා, මේක ජනාධිපතිතුමා එල්ල කරලා කරපු ප්‍රහාරයක් හැටියටයි මම දකින්නේ.” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Vasudeva Nanayakkara