බලු නකුටේ ඇදේ ඇරියත් ආණ්ඩුවේ ඇදේ අරින්න නම් බෑ…!

0

මොන උපක්‍රමය යොදා බලු නගුට කෙළින් කිරීමට උත්සාහ කළත් එය එසේ කළ නොහැකි සේ මේ ආණ්ඩුවත් මොන ප්‍රතිසංස්කරණ තුළින්වත් කෙළින් කළ නොහැකි බව හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු. ජයරත්න පවසා සිටියා.

හිටපු අගමැතිවරයා මේ බව පවසා සිටියේ ශ්‍රී ලනිප නියෝජනය කරමින් ආණ්ඩුවේ අමාත්‍ය හා නියෝජ්‍ය ඇමැති තනතුරු දැරූ 16 දෙනාගෙන් 15 දෙනකු පසුගිය 02 වෙනිදා හිටපු අග්‍රාමාත්‍ය දි.මු. ජයරත්න හමුවීමට ඔහුගේ ගම්පොළ ‍දොළුව නිවෙසට පැමිණි අවස්ථාවේදිය.

“අද මේ රට අභාවයට පත් වෙමිනුයි තිබෙන්නේ. මේ රටේ පසුගිය කාලයේ සියයට හතක් (7%) තිබුණු ආදායම අද 3.5ට බැහැලා. කවදාවත් ලෝකේ නැති බදු ගහලා ජනතාවට යන එනමං නැති කරලා අපේ රට ලෝකයේ පිළිගත්තා කියලා මේ අය කීවත් ඒ රටවල් සතේකින්වත් අපට උදවු කළේ නැහැ. පසුගිය කාලයේ චීනයෙන් ගත් උදවු තමයි තාමත් තියෙන්නේ.බණ්ඩාරනායක මහත්තයා මධ්‍යම ප්‍රතිපදාව අනුව හැදුව පක්ෂයක් තමයි ශ්‍රී ලනි පක්ෂය. එවැනි පක්ෂයක පැරැණිම සාමාජිකයා වන මම කැමැති නෑ පක්ෂය පිරිහෙනවාට. රට අර්බුදයට ලක්වන සෑම අවස්ථාවකම මේ පක්ෂය පෙනී සිටියා.” හිටපු අගමැතිවරයා පවසා සිටියා.