අපි කරන වැඩ පේන්න ටිකක් කල් යනවා…..බෙර ගැහුවේ නෑනේ….!

0

ආණ්ඩුව විසින් මේ වන විටත් විශාල වැඩකොටසක් කළත් එහි ප්‍රතිඵලයන් දැක ගැනීමට යම් කාලයක් ගත වන බව අග්‍රාමාත්‍යව රනිල් වික්‍රමසිංහ පවසනවා.

ඊයේ (04) බණ්ඩාරගම – මිල්ලනිය ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ ඉදිකළ නව ශ්‍රවණාගාරය සහිත කාර්යාල ගොඩනැගිල්ල විවෘත කිරීමේ අවස්ථාවට එක් වෙමින් අගමැතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ආණ්ඩුවට කරන දේවල් ජනතාවට පේන්නේ නෑ. අපි ගොඩක් වැඩ කළත් ඒවා පේන්න ඒවායේ ප්‍රතිලාභ දකින්න ටික කාලයක් ගත වෙනවා. කරන දේවල් පේන්න විතරක් කළා නම් බෙර ගහලා පටන් ගන්න තිබුණා. බෙර සද්දෙට කට්ටිය කියාවි අන්න වැඩ කරනවා කියලා. රටේ සංවර්ධනය කියන්නේ බෙර ගහන එක නෙවෙයි. නිවැරදි කළමනාකරණයකින් ගමේ සිට නගරය දක්වාම සංවර්ධනය වීමයි. අපි ඒ දේ කරනවා.” අගමැතිවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Ranil Wickremesinghe

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here