කෑලි කෑලි වැඩක් නෑ….ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවම සංශෝධනය විය යුතුයි….!

0

විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය දැනට සංශෝධනය වී ඇති ආකාරයෙන් ම ඉදිරියට පවත්වා ගෙන යා යුතු බව සිය පක්ෂයේ මතය වන බව අමාත්‍ය රවූෆ් හකීම් පවසනවා.

අද (05) මහනුවරදි පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“යම් පක්ෂයක් තමන්ට අවශ්‍ය කොටස පමණක් සංශෝධනය කරනවාට අපි විරුද්ධයි. කරනවා නම් එය සහමුලින්ම සම්පූර්ණ ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයක් විය යුතුයි. විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය, බලය බෙදා හැරීමේ ක්‍රමවේදය පිළිබඳ සංකල්ප සම්පූර්ණයෙන්ම සංශෝධනය වෙන්න ඕන. එහෙම නැතුව විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය විතරක් අහෝසි කිරීම තුළ විවේචන එල්ල වෙලා තියනවා එය මේ රටේ ස්ථාවර බවට බලපාන ප්‍රශ්නයක් හැටියට බලපාන ප්‍රශ්නයක් හැටියට දැකිය යුතුටි කියලා. ඉතින් ඒ නිසා ඒ ඔක්කෝම සැළකිල්ලට අරගෙන තමයි තීරණයක් ගත යුතුය. අපේ ස්ථාවරය නම් විධායක ජනාධිපතික්‍රමය දැනට සංශෝධනය වෙලා තියන ආකාරයට ඉදිරියට පවත්වාගෙන යා යුතුයි කියන එක,” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

Rauff Hakeem