දේශපාලන පළිගැනීම් කරනවා නම් විශේෂ අධිකරණ පිහිටුවන්නේ නෑ…හිටපු අගවිනිසුරුවරියම තනතුරේ තියනවා!

0

විශේෂ අධිකරණ පිහිටවීම තුළ දේශපාලන පළිගැනිමක් සිදු කිරීමට ආණ්ඩුව සැළසුම් කර නොමැති බව අධිකරණ හා බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය තලතා අතුකෝරල සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (08) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි විශේෂ අධිකරණ පිහිටුවීම ගැන අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරිය මේ බව පවසා සිටියා.

“සමහර අය බය වෙලා ඉන්නව මේ විශේෂ අධිකරණ පිහිටවීම ගැන අපි මේ දේශපාලන පළිගැනීමක් කරන්න හදන්නේ කියලා. දේශපාලන පළිගැනීමක් කරනවා නම් නිරපරාදේ රාජපක්ෂ රෙජිමයේ අවශ්‍යතා ඉටු නොකළ නිසා ගෙදර ඇරපු හිටපු අග්‍රවිනිශ්චයකාරවරිය ව එතන තියාගෙන වැඩ කරන්න තිබුණා. එහෙම වැඩ කරන්න මේ ජනාධිපතිටවත්, අගමැතිටවත් මේ ආණ්ඩුවටවත් උවමනාවක් නැහැ. මේවා අපි කඩිනම් කිරීම ගැන ඒවා නොකරපු අය ඉන්නවා නම් බය වෙන්න දෙයක් නෑ. ඒකේ සම්පූර්ණයෙන්ම විනිශ්චයකාරවරුන් පත් කරන්න බලය තියෙන්නේ අගවිනිසුරුවරයාට. කොයි නඩුව ඉස්සරහට ගන්නේ කියලා තීරණය කරන්නේ අගවිනිසුරුවරයාමයි. ඒක අපි කාටවත් හෝ ජනාධිපතිට හෝ අගමැතිට තීරණය කරන්න බෑ. සමහර ඒකේ මුල්ම නඩුව මේ බැදුම්කර වංචාව ගැන වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඊයේ පෙරේදා ජනාධිපතිවරයාගේ කාර්යය මණ්ඩල ප්‍රධානියෙක් අත්තඩංගුවට ගෙන තිබුණා ඒ දේවල් වෙන්නත් පුළුවන්.” ඇමතිවරිය පවසා සිටියා.

Thalatha Atukorale