නීතියෙන් විතරක් රටක් හදන්න බෑ…!

0

විශේෂ මහාධිකරණ පිහිටුවීම ඇතුළත් අධිකරණ සංවිධාන (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත අද සංශෝධන සහිතව වැඩි ඡන්ද 67කින් සම්මත අද (09) සම්මත විය.

අල්ලස් හා දුෂණ නඩු සෘජුවම මහාධිකරණයේ විභාග කිරීම සහ කොමිෂන් සභාවක් හමුවේ ඉදිරිපත් වන සාක්ෂි අල්ලස් හෝ දුෂණ නඩු සඳහා අදාල කර ගැනීමට බලය පැවරෙන පනත් කෙටුම්පත් දෙකක් අද පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කෙරුණු අතර එම පනතට පක්ෂව ජන්ද 119ක්ද විපක්ෂව ජන්ද 52ක් ද ලැබුණි.

මහෙස්ත්‍රාත්වරයකු ඉදිරියේ විභාග වූ අල්ලස් හෝ දුෂණ නඩු මින් ඉදිරියට සෘජුවම මහාධීකරණය හමුවේ ගොනු කර වරදකරුවන්ට දඩුවම් නියම කිරීමට බලය පැවරෙන අල්ලස් (සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පත මින් එකක් වන අතර වන්නේ අනික් පනත් කෙටුම්පත වනුයේ පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභා (සංශෝධන ) පනතයි.

මේ අතර පනත සම්බන්ධ විවාදයට එක් වෙමින් මුදල් රජ්‍ය අමාත්‍ය ඉරාන් වික්‍රමරත්න පවසා සිටියේ,

“හොරකම් කරන,අල්ලස, දූෂණය කරන පුද්ගලයන් අධිකරණ මාර්ගයෙන් දඬුවම් දිය යුතුයි කියලා රටේ අඳහසක් ඇතිව තිබෙනවා. මෙයට සියලු දෙනම සහාය දීලා නීතිය සම්මත කරගන්න ඕන. අධිකරණ ක්‍රමවේදය සීග්‍ර කරන්න රට තුළ මතයක් ඇති වී තිබෙනවා.සමහර ගනුදෙනු වසර ගණන් වෙනවා. මේවා ගැන සොයාබැලිය යුතු නැද්ද? අල්ලස දූෂණයට තදින් ක්‍රියාකරන්න ඕන. හොරුන් අල්ලන් ප්‍රමාදයක් වී තිබෙනවා. හොරු අල්ලන එක සීග්‍ර කරන්න පුළුවන්. එය සීග්‍ර කරන්න ඕන. ඒ නිසයි මේ සංශෝධනය ඉදිරිපත් කරන්නේ. මේ රටේ පුරවැසියාට තිබෙන සාධාරණත්වය ගැන කතා කළ යුතුයි. හෙට සිට මේ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. මෙහි අභියාචනයටත් අවස්ථාවක් තිබෙනවා. නීතියෙන් විතරක් රටක් හදන්නට බැහැ. කළමනාකරණයේ ප්‍රශ්නවලටත් අප යොමු විය යුතුයි”