සමෘද්ධියේ නැතිවුණ සල්ලි ගැන විධිමත් පරීක්ෂණයක් කරන්න – රුපියල් 675 ඉඳලා වගකීම බාර ගන්න ලෑස්තියි…!

0

සමෘද්ධි අරමුදලේ  අතුරුදන් වී ඇති බවට  අගමැතිවරයා චෝදනා කරන රුපියල් කෝටි 675 පිළිබඳ ව විධිමත් පරීක්ෂණයක් කොට එහි වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන ලෙස හිටපු අමාත්‍ය එස්.බී.දිසානායක අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටියා.

අද (09) පාර්ලිමේන්තුවේදි විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කරමින් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ රුපියල් කෝටි 675 ක් නොව ශත675 ක් පිළිබඳ සියලු වගකීම් තමා බාර ගැනීමට සූදානම් බවයි.

“කතානායකතුමණි අපි විපක්ෂයට එන විට ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ නායකතුමා අපිව බොහෝම ගෞරවයෙන් පිළිගත්තා. අපිව ධෛර්‍යමත් කළා දිනේෂ් ගුණවර්ධන මැතිතුමා. අපි 16 දෙනා ඉතාම සහෝදරත්වයෙන් විපක්ෂයේ වගකීම් ඉටු කිරීමට සූදානම්. අපි හිතන්නේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයට එරෙහි යම් බලවේගයක් ගොඩ නැගීමට විපක්ෂයේ ඉඳලා අපිට යම් කාර්යයභාරයක් කරන්න පුළුවන්. අගමැතිතුමා පසුගිය මැයිදිනයේදී  කියලා තිබුණා  සමෘද්ධි   මුදල් කෝටි  රුපියල් 675 ක් අතුරුදන් වෙලා කියලා . කෝටි 675 ක් නොවේ  ශත 675 ක් හරි වංචා වෙලා තියෙනවානම් ඒක බරපතල වරදක්.මම ඒ විෂයභාර ඇමැතිවරයා ලෙස ඉතාම වගකීමෙන්  කියන්න කැමැතියි මේ කාරණය වෙන කාගේවත් පිට මා පටවන්නේ නැහැ. මෙහි වගකීම මම බාරගන්නවා.එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවානම් මං අගමැතිතුමාට කාරුණිකව කියනවා  ඒ ගැන පරීක්ෂණයක් කර නීතිමය  කටයුතු කරන්න ඒ වගකීම ගන්න මම කැමතියි.” හිටපු අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

S. B. Dissanayake