විශ්‍රාමගිය රණවිරුවන්ට රටේ කෘෂිකර්ම නවෝදයට එක්විමේ විශේෂ වැඩසටහනක්

0

ආරක්ෂක  අමාත්‍යාංශය මගින් ක්‍රියාවට නංවා ඇති විශ්‍රාම ගිය හා විශ්‍රාම යාමට නියමිත ත්‍රිවිධ හමුදා සමාජිකයන් හා පොලිස් නිළධාරින් නීල හරිතආර්ථිකයක් කරා යොමු කිරිමේ කෘෂිකර්ම හා ස්වයං රැකියා විශේෂ ව්‍යාපෘතිය මගින් ඉදිරියේදි රට තුල කෘෂිකාර්මික නවෝදයක් ඇතිවන බවආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් විජයවර්ධන පවසයි.

ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍ය රුවන් වජයවර්ධනගේ සංකල්පයක් මත ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ මැදිහත් වීමෙන් සංවිධානය කරනු ලබන මෙම විශේෂ වැඩසටහන පිළිබද කෘෂිකර්ම, බැංකු හා අපනයන සංවර්ධන යන අංශ ප්‍රධානින් සමග ඊයේ(09) ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදි පැවති විශේෂ සාකච්ඡාවකදි ආරක්ෂක අමාත්‍යවරයා වැඩි දුරටත් සදහන් කලේ විශ්‍රාම ගනු ලබන ත්‍රිවිධ හමුධා සාමාජිකයන් මෙම විශේෂ ව්‍යාපෘතියට එක්විම තුලින් ඔවුන්ට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ රැසක් හිමිවන බවයි. දැනට ආරම්භ කර ඇති මෙම විශේෂ ව්‍යාපෘතිය තුලින් විශ්‍රාම ගිය ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්  තුන්සියයක් (300) පමණ පේරාදෙණිය, මාතලේ, අගුණුකොලපැලැස්ස යන මධ්‍යස්ථාන වලදි විශේෂ පුහුණු වැඩසටහනක් වෙත යොමු කර ඇති අතර දැනට අපනයන කෘෂී බෝග වගා ව්‍යාපෘති ඔවුන් විසින් ආම්භ කර ඇත.

මෙම වැඩ සටහන යටතේ ඉදිරියේදි බතලගොඩ, අනුරාධපුර, ලුණුවිල, ගන්නොරුව, කුණ්ඩසාලේ, මාකදුර, මාතලේ යන කෘෂි මධ්‍යස්ථාන වලදි තවත් විශේෂ වැඩමුලු රැසක් ආරම්භ කිරිමට නියමිත අතර මෙම වැඩ සටහන් සදහා සම්බද්ධ වන ත්‍රිවිධ හමුදා සාමාජිකයින්ට බැංකු ණය පහසුකම් ලබා දීමට නියමිතය.

මෙම කෘෂිකර්ම හා ස්වයං රැකියා විශේෂ වැඩ සටහන පිළිබද වැඩිදුර තොරතුරු පහත සදහන් ලිපිනයෙන් ලබා ගත හැක.

ලේකම්, ආරක්ෂක රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය, නො.15/5, බාලදක්ෂ මාවත, කොළඹ 03