ජනතාවට ලෙඩ දෙන දෙහිවල සත්තු වත්තට නඩු දාන්න….!

0

ජනතාවගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට අහිතකර අයුරින් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන දෙහිවල සත්ව උද්‍යානයට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස. පළාත් සභා, පළාත් පාලන හා ක්‍රීඩා අමාත්‍ය ෆයිසර් මුස්තෆා දෙහිවල ගල්කිස්ස නගරාධිපති ස්ටැන්ලි ඩයස් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

අමාත්‍යවරයා මෙසේ ප්‍රකාශ කළේ ඊයේ (14) උදෑසන දෙහිවල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ පැවති දෙහිවල ගල්කිස්ස ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන කමිටු රැස්වීමේදී දෙහිවල නාගරික මන්ත්‍රීවරයෙකු ඉදිරිපත් කල ගැටළුවකදීය.

දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයේ සියළුම අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේදී කාණු හරහා ගලා යන නිසා දෙහිවල සත්වෝද්‍යානය අවට සිටින ජනතාවගේ ශරීර සෞඛ්‍යයට හානි සිදු වන බැවින් සති දෙකක් ඇතුලත මෙම ගැටළුවට නිසි පියවර නොගතහොත් දෙහිවල සත්වෝද්‍යානයට විරුද්ධව නීතිමය ක්‍රියා මාර්ග ගන්නා ලෙසයි අමාත්‍යවරයා උපදෙස් දී ඇත්තේ.

අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේදී අනුගමනය කල යුතු නෛතික රාමුවට පිටතින් යන ඕනෑම රාජ්‍ය හෝ පෞද්ගලික ආයතනයකට විරුද්ධව ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට මැළි නොවන බව අමාත්‍යවරයා තව දුරටත් ප්‍රකාශ කර තිබේ.

Faiszer Musthapha