ශ්‍රිලංනීපයටත් මේ දවස්වල ඔක්සිජන් දෙනවා…!

0

ජාතික ආණ්ඩුව 2020 දක්වා ගෙන යාමට අවශ්‍ය ඕනෑම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගැනීමට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය සූදානම් බව නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය නිශාන්ත මුතුහෙට්ටිගම පවසනවා.

රටේ පවතින වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳව මාධ්‍යවේදීන්ට අදහස් දක්වමින් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැවත වරක් බෙදුණා 16යි 23යි විදියට. නමුත් අපි විශ්වාස කරනවා ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් 39 කණ්ඩායම ඒ විදියට ම කටයුතු කරයි කියලා. 2020 දක්වා ඒ ආකාරයෙන්ම ගෙනියන්න අපිට ගන්න පුළුවන් ඉහළම ක්‍රියාමාර්ග ගන්නවා කියලා ඉතාම විශ්වාසයෙන් කියනවා. අතිගරු ජනාධිපති ඒ ආකාරයෙන්ම 2020 දක්වා ගන්න පුළුවන් සියළුම ක්‍රියාමාර්ග ගනීවි කියලා හිතනවා. එතුමා අලුත් කැබිනට් එකක පත් කළා ඒ කැබිනට් එක වැඩ පටන් ගත්තා. විෂය පථයන් දැන් ගැසට් කරලා තියනවා. ඒ නිසා වැඩ බාර ගත්ත හැම ඇමතිකෙනෙකුටම කෙටි කාලයක් තුළ තමන්ගේ ප්‍රගතිය පෙන්වන්න පුළුවන් වෙයි කියලා විශ්වාස කරනවා. හොරකම වංචාව දූෂණය තුරන් කරන රට ගොඩ නගන වැඩ පිළිවෙළක් දියත් කරනවා කියලා විශ්වාසයෙන් යුතුව කියනවා. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයටත් ඔක්සිජන් දෙනවා මේ දවස් වල, පක්ෂයේ පූර්ණ ප්‍රතිසංවිධානයක් සිදු වෙනවා මේ දවස් වල.” නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.