හයියක් තියනවා නම් පළාත් සභා ඡන්දය ගේන්න….., ගම්පෙරලිය පෙනේවි!

0

ආණ්ඩුවට ජනතා වෙනුවෙන් සිදු කර ඇති වැඩ පිළිබඳව විශ්වාසයක් ඇත්නම් මසක් ඇතුලත පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් සභා ඡන්දය පවත්වන ලෙසට අභියෝග කරන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි රෝහිත අබේගුණවර්ධන සඳහන් කරනවා.

අද (15) පැවති පුවත්පත් සාකච්ඡාවකට එක්වෙමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“සාමාන්‍ය කඩේකට ගියාම දැන් කඩේ ඉන්න මුදලාලිට හිතා ගන්න බෑ ප්ලේන්ටිය කීයටද විකුණන්නේ කියලා. කඩේ ඉන්න මුදලාලිට හිතා ගන්න බෑ ආප්පේ කියටද විකුණන්නේ කියලා. කන්න යන මිනිහට හිතා ගන්න බෑ කනවද නැද්ද කියලා. මුදල් අමාත්‍යවරයා කියනවා ඉන්ධන වැඩි කරලා ලබන ලාභයෙන් ගම් හදන්න අලුත් වැඩ සටහනක් කරනවා ලු. ගම්පෙරලිය කියලා. පෙබරවාරි 10 වෙනිදා හොඳටම ගම්පෙරලිය පෙන්නුවා. ඒ පෙරලිය මදිනේ. ඒ පැරදුනේ සිල්ලරයට. දැන් තොගෙට පරදින්න එපැයි. මේ පක්ෂ 2කට අභියෝගයක් කරනවා අපි. දැනට මාසයක් යන්නට පෙර දැනට තියන්න තියන පළාත් සභා 3 තියන්න. වෙනම තරග කරන්න බැරිනම් එකතු වෙන්න. එතකොට ගම්පෙරලිය පෙනේවි.” මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළා.

Rohitha Abeygunawardena