ජනතා සුභවාදී වැඩ පිළිවෙළක් නැත්නම් පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානය නෙමෙයි මොකක්වත් වැඩක් නෑ!

0

වඩාත් ඵලදායි ලෙස ජනතාවගේ සුභ සාධනය සලසන වැඩ පිළිවෙළක් ආණ්ඩුව විසින් ඉදිරි මාස 18 ක කාලය තුළ ක්‍රියාත්මක නොකළ හොත් ආණ්ඩුවට ඉදිරියට යාමට නොහැකි බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නලින් බණ්ඩාර පවසනවා.

ඊයේ (15) මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු දෙමින් මන්ත්‍රිවරයා රටේ වර්තමාන දේශපාලන තත්ත්වය එසේ විග්‍රහ කළා.

“පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානයට සමාන්තරව ආණ්ඩුවේ යාන්ත්‍රණය ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන. මොකද ආණ්ඩු බලයේ ඉන්න පක්ෂය අපි. අපි අවුරුදු 3ක් කරගෙන ආපු දේවල මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියන නිසා තමයි අපිට ප්‍රාදේශිය සභා මැතිවරණයේදි ජනතාව පාඩමක් ඉගැන්වූයේ. ඉතින් අපි ආපු මාර්ගය වෙනස් කරලා ජනතාවට වඩා ආකර්ශනීය මාර්ගයක් නිර්මාණය කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව අපි පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානය නෙමෙයි මොනවා කළත් වැඩක් නෑ. මම හිතන්නේ පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානයට එහා ගිය දැවැන්ත ජනතා හිතවාදි ජනතා සුභවාදි ගොවු කම්කරු ජනතාවට සහන සලසන වැඩ පිළිවෙළක් ඉදිරි මාස 18 ඇතුලත ක්‍රියාත්මක වෙන්න ඕන කියලා මම හිතන්නේ.”

දැන් තෙල් මිල වැඩි වීම වෙනුවෙන් ජනතාව පාරට බහිමින් සිටිනවා?

“අපි අවුරුදු 3 ක් කිසිම වෙනස් කමක් කරන්නේ නැතුව අපි තෙල් ඉල පවත්වාගෙන ආවා. ඉතින් මම හිතනවා අපි යම් කිසි වැඩි වීමක් කළත් මේ මාධ්‍ය විසින් 2014 තිබ්ච්ච තෙල් මිල ගැන මතක් අර දීමක් කරන්නේ නැහැ කියලා.”

Nalin Bandara