දැන් ත්‍රස්තවාදීයෝ අපිද? මහනුවර සිදුවීම පිටිපස්සේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම රටට හෙලි කරන්න!

0

මහනුවර දිගන දි සිදු ජාතිවාදි කෝලාහලය පිළිබඳව ත්‍රස්ත විමර්ශන අංශයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන්නේ නම් එම සිදුවීම පිටුපස ඇති ත්‍රස්තවාදී සංවිධානය නම් කරන ලෙස පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි නාමල් රාජපක්ෂ ඉල්ලා සිටිනවා.

ඊයේ (16) මාධ්‍යවේදීන් වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අද මේ රටේ වෙලා තියෙන්නේ ත්‍රස්ත්‍රවාදින් ටික එළියට දානවා, ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරු තමයි ත්‍රස්තවාදීන් ලෙස දකින්නේ. ඊයේ අපි දැක්කා පැය 12 ක් දිලුම් අමුණුගම මන්ත්‍රිවරයාව ප්‍රශ්න කළා. මොකෙන්ද ප්‍රශ්න කරන්නේ ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකයෙන්. පාර්ලිමේන්තුවේ ජනාධිපතිතුමයි අගමැතිතුමයි කියනවා ත්‍රස්ත විමර්ශන ඒකකය අහෝසි කරන්න ඕන කියලා අනිත් පැත්තෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රිවරු ගෙනල්ලා ත්‍රස්ත විමර්ශනයේ ප්‍රශ්න කරනවා. දැන් ත්‍රස්තයෝ අපි. ඒක තමයි යහපාලනය. දැන් නුවර සිද්ධිය පිටිපස්සේ ත්‍රස්ත විමර්ශන අංශය ඉන්නවා නම් එතැන් ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයක් තියෙන්න එපැයි. දැන් අපි ආණ්ඩුවට කියන්නේ කරුණාකරලා මේක පිටිපස්සේ ඉන්න ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායම එළි කරන්න.”

“අද ජීවන මිල ඉහළ ගිහිල්ලා. දැන් බලන්න පෙට්‍රල් මිල අඩු කරනවා කියලා ටිවි එකේ ඇඩ් දාලා ආව ආණ්ඩුව දැන් පෙට්‍රල්, ඩීසල්, ලාම්පු තෙල් ඔක්කෝම වැඩි ළා නේ. දැන් මොකද්ද කියන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කාලයට වඩා ඒත් අඩුයි ලු. හැබැයි ඇත්ත කතාව මොකද්ද මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ කාලයේ ලෝක වෙළඳපොලේ තෙල් මිල කීයද දැන් තියනවා වගේ දෙගුණයක්. හැබැයි ඒ වෙලත් මහින්ද මහත්තයා අඩුවට තෙල් දුන්නා. දැන් මේ ආණ්ඩුවටල් ලෝක වෙළඳ පොලේ තෙල් මිල අඩුවට තියෙද්දිත් තෙල් දෙන්න බෑ අඩුවට. ඇයි වංචාව දූෂණය නාස්තිය දැන් ඒ කට්ටියටම හැරිලා තියෙන්නේ අනිත් පැත්තට.” මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.

Namal Rajapaksa