රුපියල මස්තබාල්දුයි…..දවස් 4ට 3.2කින් අවප්‍රමාණ වෙලා…යහපාලනයේ තවත් වාර්තාවක්!

0

ඉතිහාසයේ නව වාර්තාවක් දක්වමින් අද (17) ඇමෙරිකානු ඩොලරයට සාපේක්ෂවව සිය වැඩිම මිල පහළ යාම පෙන්නුම් කළා. ඒ අනුව ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියලේ අගය 159.55 ක් දක්වා පහත බැස තිබෙනවා.

පසුගිය මැයි 11 වෙනිදා වන විට රුපියලේ අගය 159.29ක් ලෙස දැක්වූ අතර එය මීට පෙර රුපියල පහත වැටුණු ඉහළම අගය ලෙස සඳහන් විය. එදා සිට අද වන විට ඇමෙරිකා එක්සත් ජනපද ඩොලරයට සාපේක්ෂව රුපියල 3.2කින් අවප්‍රමාණය වී ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සඳහන් කර සිටියා.

රුපියල වැඩි වශයෙන් අවප්‍රමාණය වූයේ අප්‍රේල් මස අගදී සහ මැයි මස මුලදී යැයි ද ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව මේ වසරේ තෙවැනි මුදල් ප්‍රතිපත්ති විවරණය නිකුත් කරමින් සඳහන් කළ අතර පසුගිය වසරේදී රුපියල සියයට 2.5කින් සහ 2016 වසරේදී රුපියල සියයට 3.9කින් අවප්‍රමාණය වුණු බවටත් මහ බැංකු වාර්තා සඳහන් කරනවා.