ශ්‍රිලංනීපයේ ප්‍රධානියා හැටියට ජනාධිපතිගේ මතය ආණ්ඩුවවෙන් ඉවත්වීමයි….!

0

ඊයේ (17) පැවති ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමෙදි ශ්‍රිලංනීපය ජාතික ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීම ගැන කඩිනම් තීරණයක් ගත යුතු බව ජනාධිපතිවරයාගේ ස්ථාවරය වූ බව හිටපු අමාත්‍ය ලක්ෂ්මණ් යාපා අබේවර්ධන පවසනවා.

මධ්‍යම කාරක සභාවෙදි ගනු ලැබු තීරණ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා සඳහන් කළේ ජනාධිපතිවරයා එම අදහස් පළ කළේ ආණ්ඩුවේ නායකයා හැටියට නොව ශ්‍රිලංනීපයේ නායකයා හැටියට බවයි.

“මධ්‍යම කාරක සභා රැස්වීමෙදි ඉතාම වැදගත් තීන්දු තීරණ කිහිපයක් ගත්තා. පළවෙනි වැදගත් තීරණය තමයි ජූනි මාසයේ 03 වෙනිදා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය නැවත රැස්වෙලා තාවකාලික නිලධාරි මණ්ඩලයක් පත් කරන්න ජනාධිපතිතුමාගේ අදහස වුණා. ඊට පස්සේ පක්ෂේ ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු අගෝස්තු මාසයේ 20ට කලින් අවසන් කරන්නත් ඒ වගේම ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් වීම ගැන ඉක්මණින් තීන්දුවක් ගත යුතුයි කියලා එතුමා ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉන්න කණ්ඩායමට කිව්වා. මොකද ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය විදියට ආණ්ඩුවත් එක්ක ඉදීම ගුණදායක නැති නිසා. ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය ආන්ඩුවෙන් ඉවත් විය යුතුය යන අදහසින් තමයි එතුමා කතා කළේ. අද මම කතා කරන්නේ ආණ්ඩුවේ නායකයා හැටියට නෙමෙයි පක්ෂයේ නායකයා හැටියට. ඒ නිසා ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂය කඩිනම් න් ආණ්ඩුවෙන් ඉවත් විය යුතුය කියන මතය එතුමා ඉදිරිපත් කළා.” මන්ත්‍රිවරයා පවසා සිටියා.