ශ්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුම හරහා කිසිදු විදේශිය වෘත්තිකයෙකුට ලංකාවේ සේවය කිරීමට ඉඩ නැහැ

2

ශ්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුමේ මූලික අරමුණ වන්නේ සෘජු ආයෝජන ආකර්ෂණය කරගැනීම බව සංවර්ධන උපාය මාර්ගික හා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ඇමති මලික් සමරවික්‍රම පවසනවා.

ශ්‍රී ලංකා – සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳව පැහැදිළි කිරීමක් කරමින් අමාත්‍යවරයා පවසා සිටින්නේ  කිසිදු වෘත්තිකයෙකුට මේ ගිවිසුම හරහා ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කිරීමට අවස්ථාව හිමි නොවන බවත්, මේ ගිවිසුම හරහා ඉංජිනේරු හා ගෘහ නිර්මාණ සේවයේ නිරත පුද්ගලයින්ට මෙරටට පැමිණීමේ අවස්ථාව ලැබෙන බවට ප්‍රචාරය වන කතාව සම්පූර්ණ අසත්‍යයක් බවත් ය.

“මෙරට ආයෝජනය සිදුකරන සිංගප්පූරු සමාගමක ශාඛා අතර හුවමාරු වන කළමනාකරුවන්, විධායකයන් හා විශේෂඥයින් යන ඉහළ නිළධාරී මට්ටමේ සේවය කරන සිංගප්පූරු ජාතිකයන් සඳහා පමණක්ම සීමා කොට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීමට අවස්ථාව ලබාදී තිබෙනවා.”

“මෙරටට පැමිණීමට හැකි ඉහළ කළමනාකාරීත්වය නියෝජනය කරන සිංගප්පූරු ජාතිකයන් ද වසර 5 ක පළපුරුද්දක් හා අදාළ සමාගම තුළ අවම වශයෙන් වසරක සේවා කාලයක් සම්පූර්ණ කොට තිබිය යුතු අතර ඔවුන්ගේ ඇතුළුවීම ද ආරම්භයේදී වසර 2 කට හා සේවා දිගු කිරීම් සහිතව වසර 5 ක උපරිමයකට යටත් වනු ඇත. එම නිසා සිංගප්පූරු සමාගම් වලට වෙනත් ජාතිකයන් සේවයට බඳවාගෙන ශ්‍රී ලංකාවේ සේවය කිරීම සඳහා එවිය හැකි බවට සිදුකරන ප්‍රකාශ අසත්‍යයි.”

“අනුශාසකත්ව හා උපදේශන ඉංජිනේරු සේවා හා උපදේශන හා මූලික සැලසුම් උපදේශන සේවා කාණ්ඩ වලට අදාළව මේ ගිවිසුම ඔස්සේ බැඳීම් ඇතිකරගෙන තිබුණද එම බැඳීම් සේවා සපයන්නාගේ දේශ සීමා අතර කිසිදු සංචරණයකින් තොරව අන්තර්ජාලය වැනි මාධ්‍ය හරහා සපයන සේවාවන්ට අදාළ බැඳීම් බැවින් ඒ හරහා කිසිවකුට මෙරටට පැමිණීමට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

2 COMMENTS

Comments are closed.