2018 ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධනයට වගකිමෙන් සහය දෙමු….!

0

සුදුසුකම් ඇති කිසිදු ඡන්දහිමියෙකු අත් නොහැරෙන ඡන්දහිමි නාම ලේඛනයක් සකස් කිරීමට සහයෝගය දැක්විය යුතු බව පැෆරල් සංවිධානය පවසනවා.

2018 ඡන්ද හිමි නාමලේඛණය ප්‍රතිශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍ය වෙත නිවේදයක් නිකුත් කරමින් එම සංවිධානය මේ බව සඳහන් කර තිබෙනවා.

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛන ප්‍රතිශෝධනය 2018
 
සුදුසුකම් ඇති කිසිදු ඡන්දහිමියෙකු අත් නොහැරෙන ඡන්දහිමි නාම ලේඛනයක් සකස් කිරීමට සහයෝගය දක්වමු.
 
2018 වර්ෂය සඳහා සුදුසුකම් ලත් තැනැත්තන් ඡන්ද හිමියන් ලෙස ගනන් ගැනීමේ කටයුතු මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව මගින් මේ දින වල සිදු කරමින් පවතී. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවෙන් සහතික කර ඇති ජනතාව සතු පරමාධිපත්‍ය බලය සැබෑ ලෙසම ක්‍රියාත්මක කල හැක්කේ ඡන්ද බලය හරහා වන බැවින් ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට නම ඇතුලත්ව තිබීම අනිවාර්ය අවශ්‍යතාවයක් බව පැෆ්රල් සංවිධානය අවධාරණය කර සිටී.
 
ඔබ බදු හෝ කුලී පදනම මත පදිංචිව සිටියත් අනවසර හෝ රජයේ ඉඩමක පදිංචිව සිටියත් 2018 ජූනි මස 01 වන දා වන විට සාමාන්‍ය පදිංචිය අදාල ස්ථානයේ නම් ඊක්‍ ආකෘති පත්‍රයක් ඉල්ලා සිටීමට ඔබට අයිතියක් ඇත. ඡන්ද හිමියෙකු වීමට මූලික සුදුසුකම් සපුරා ඇති සාමාන්‍ය පදිංචියක් සහිත සෑම නිවසකටම ඡන්ද හිමියන් ගනන් ගැනීමේ ආකෘති පත්‍ර ග්‍රාමනිලධාරීන් හෝ ගනන් ගන්නා නිලධාරීන් විසින් මේ දිනවල බෙදමින් පවතින අතර ජූනි මස මැද භාගය වන විටත් ඔබගේ නිවසට ඡන්ද හිමියන් ගනන් ගැනීමේ ආකෘති පත්‍ර ලැබී නොමැති නම් ඔබගේ කොට්ඨාශයේ ග්‍රාම නිලධාරීවරයාගේ හෝ අදාල දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලයෙන් ඒ පිළිබඳව විමසීමට කටයුතු කරන්න.
 
ඔබගේ නිවසට ලැබෙන ඡන්ද හිමියන් ගනන් ගැනීමේ ආකෘති පත්‍රය නිසි පරිදි සම්පූර්ණ කිරීම ඔබගේ වගකීම වන අතර ඉන් ඔබේ ඡන්ද අයිතිය සුරක්ෂිත වනවාසේම ඔබ අපහසුතාවයට පත් වීම වලකාලයි. ගෘහයෙන් ගෘහයට ඡන්ද හිමියන් ගනන් ගැනීමේ අකෘති පත්‍ර බෙදීම සහ ආපසු භාරගැනීම ග්‍රාමනිලධාරීවරයාගේ වගකීම වන නමුදු සඳහන් කරන ලද දිනට BC ආකෘති පත්‍ර භාරගැනීම සඳහා ග්‍රාම නිලධාරීවරයා ඔබ නිවසට නොපැමිණියේ නම් BC ආකෘති පත්‍රය ග්‍රාමනිලධාරීවරයා වෙත භාරදී අදාල ලදු පත ලබා ගැනීම පුරවැසි ඔබගේද වගකීම බව අප අවධාරණය කරමු.
 
ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයට නම් ඇතුලත් කර ගැනීම හා ඡන්දය පාවිච්චි කිරීම පුරවැසියන්ගේ අයිතියක් මෙන්ම වගකීමකි. කරුණාකර මේ පිළිබඳව ඔබගේ පවුලේ සාමාජිකයින්, අසල්වාසීන්,වෘත්තීය සගයන් දැනුවත් කරන්න. මේ පිළිබඳව ඔබට යම් ගැටළුවක් ඇත්නම් පැෆ්රල් ප්‍රධාන කාර්යාලයේ ඔබට උදව් කිරීම වෙනුවෙන් ස්ථාපිත කොට ඇති පහසුකාරක මධ්‍යස්ථානය අමතන්න.