ජනාධිපති පුටුව කොහැල්ලා ගුලියක්….එකපාරක් ආවොත් දෙපාරක් එනවාමයි!

0

20 වෙනි සංශෝධනයට අමාත්චචම්පික රණවක විරුද්ධ වන්නේ 2025 දි රටේ ජනාධිපති වීමේ සිහිනයක ඔහු සිටින නිසා බව පුරවැසි බලය සංවිධානයේ සම කැඳවුම්කරු ගාමිණි වියන්ගොඩ සඳහන් කරනවා.

ඊයේ (30) පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදි අදහස් දක්වමින් ඔහු මේ බව පවසා සිටියා.

“ජනාධිපති පුටුවට එනකම් මිනිස්සු මම ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කරනවා කිව්වාට ජනාධිපති පුටුවට ආවට පස්සේ නෑ මම දෙවැනි සැරේටත් මේකට එනවා කියන ආශාව ඇති වෙලා තියනවා හැම කෙනෙකුටම. ඒනිසා ඒ අයගේ ඓතින් මේක ඉෂ්ට වෙලා නෑ. මේ වාඩි වෙන පුටුවේ යම්කිසි කොහැල්ලා ගුලියක් ලොකුවට ඇලිලා තිබිලා තියනවා. දැන් පළවෙනි වතාවට ඒ කොහැල්ලා ගුලියේ ඇදෙන ගතිය අඩුවෙලා තියනවා දැන් තියන පුටුවේ. ඒ උටුවට කුරුමානම් අල්ලන මිනිස්සුන්ගේ අපේක්ෂාවන් ඉස්සර වගේ දැන් තියාගන්න බැරි අවස්ථාවක් ඇති වෙලා තියනවා පළවෙනි වතාවට. චම්පික ඇමතිවරයා කියලා තිබුණා තමා විරුද්ධයි කියලා මේ ජනාධිපති ක්‍රමය වෙනස් කරනවාට. චම්පික රණවක වගේ අය හිතාගෙන ඉන්නවා 2025 දි මේ රටේ ජනාධිපති වෙන්න තමන්ට හැකියාවක් ලැබේය කියලා. ඒකයි විරුද්ධ වෙන්නේ.” ඔඅහු සඳහන් කර සිටියා.