ජනාධිපතිතුමණි, ආණ්ඩුව වැරදි පාරේ යනවා නම් විධායක බලය පාවිච්චි කරන්න…කඩුව තියන් ඉන්නේ කොස් කොටන්නද?

0

ආණ්ඩුවේ නිලධාරින් වැරදි සිදු කරනවා නම් විධායක ජනාධිපති මෛත්‍රිපාල සිරිසේන කළ යුතුව තිබුණේ විධායක බලය භාවිතා කොට එය නිවැරදි කිරීම බවත් තැන තැන ප්‍රකාශ සිදු කිරීම නොවන බවත් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස්. එම් මරික්කාර් පවසනවා.

පසුගිය දා ජනාධිපතිවරයා විසින් යහපාලන රජය පිළිබඳව සිදු කළ ප්‍රකාශය පිළිබඳව මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කළා.

“දින 100 වැඩ සටහන ගමක් ගමක් ගානේ බෙදුවේ යූ එන් පීකාරයෝ ඒ දින 100 වැඩසටහන වෙනුවෙන් උගුර ලේ රහ වෙනකම් කෑගහුවේ අපි තමයි. හැබැයි ජනාධිපතිතුමා කියන කතාවේ එක ඇත්තක් තියනවා මම ඒකට පුද්ගලිකව එකඟ වෙනවා. මේ දින 100යේ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැතුව ජනවාරි 9 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුව විසුරුවා හැරියා නම් එක්සත් ජාතික පක්ෂය ඒ වෙලාවේ හැටියට පාර්ලිමේන්තු ආසන 135 කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ගන්නවා. යූ එන් පී තනි ආණ්ඩුවක් හදනවා. ජනාධිපතිතුමාට ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ සභාපතිකම ගන්න වෙන්නේ නෑ. ආණ්ඩුවේ කොයි යම් හෝ පුද්ගලයෙක් මේ රජය වැරදි පාරේ මෙහෙයවනවා නම් හොරුත් එක්ක ඩිල් දානවා නම් ඔබතුමා විධායක බලය පාවිච්චි කරන්න. මොකද අර කතාවක් තියනවා නේ යුද්ධයට නැති කඩුව කොස් කොටන්න ද කියලා,”මන්ත්‍රිවරයා මෙහිදි පවසා සිටියා.