ශ්‍රිලංනීපය ගොඩ ගැනීමේ වගකීම මා සතුයි..!

0

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව ‍ලේකම්වරයා විදිහට පක්ෂය නැවත ගොඩනැගීම පක්ෂය ප්‍රතිසංවිධානය කිරීමේ වගකීම තමා වෙත පැවැරී ඇති බව ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නව මහ ‍ලේකම් මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස පවසනවා.

ඊයේ (03) බත්තරමුල්ල අපේගම පරීශ්‍රයේදි මාධ්‍යමාධ්‍ය වේදින් වෙත අදාළ දක්වමින් ඔහු කියා සිටියේ ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහතාගේ නායකත්වයෙන් ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයට මුහුණ දී ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂ ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට කටයුතු කරන බවයි.

පක්ෂයේ නව ප්‍රතිපත්තිමාලාව සකස් කිරීම, ජාතික වැඩපිළිවෙළක් යටතේ ලංකාවට අවශ්‍ය වන දේශීය ජාතික දැක්ම නිදහස් පක්ෂය තුළ ගොඩනැගීමත් ඒ සඳහා ප්‍රජාව එකතු කර ගැනීම හා ඔවුන් සමග සංවාදයක නිරතවීම තමා හමුවේ ඇති මූලික වගකීමක් බවත් ඔහු පවසා සිටියා.

මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් මේ රටේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය ගොඩනැගීම හා ඉදිරි ජනාධිපතිවරණයේදී එතුමාගේ නායකත්වයෙන් ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමේ වගකීම පක්ෂය හමුවේ ඇති ප්‍රධාන වගකීමක් බවද මහාචාර්යවරයා වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.