එජාපයේ උපසභාපති තනතුර මංගලට…..!

0

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ උප සභාපති ලෙස මුදල් හා ජනමාධ්‍ය අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පත් කොට තිබෙනවා. එජාප නායක අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් මෙම පත් වීම සිදු කොට තිබෙනවා.

එසේම මෙම පත් වීම 2018 අප්‍රේල් 26 වෙනිදා සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි ලබා දීමට අග්‍රාමාත්‍යවරයා කටයුතු කොට තිබෙනවා.

එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ පුර්ණ ප්‍රතිසංවිධාන යෝජනා ලබා ගැනීම සඳහා  පත් කෙරුණූ රුවන් විජයවර්ධන කමිටු වාර්තාවෙන් පක්ෂයේ සියලු තනතුරු වෙනස් විය යුතු බව නිර්දේශ කර තිබු අතර ඒ අනුව ප්‍රධාන තනතුරු වෙනස් විය යුතු බව නිර්දේශ කර තිබු අතර  ඒ අනුව ප්‍රධාන තනතුරු  වෙනස්කම්  මීට ඉහතදී සිදු කෙරිණි

ප්‍රතිසංවිධාන වැඩසටහන් යටතේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නව සභාපතිවරයා ලෙස පත් කෙරුණේ මහාමාර්ග සහ උසස් අධ්‍යාපන ඇමැති කබීර් හෂිම් මහතායි.