එජාප පසුපෙළින් නායකත්වයට තර්ජනයක්….! රටට වගකියන නායකයෙකු පත් කිරීමට සැරසෙයි…!

0

රටට වගකියන නායකත්වයක් නිර්මාණය කිරීමට එක්සත් ජාතික පසුපෙළ මන්ත්‍රීවරු සූදානම් බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චමින්ද විජේසිරි පවසනවා.

ඊයේ (05) පැවති මාධ්‍ය හමුවකදි අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රීවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“අපි පසුගිය කාලයේ දැක්කේ බොහෝ කණ්ඩායම් පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානය කියලා අරගෙන පක්ෂය නිර්මාණය කරනවා කියන කාරණය. හැබැයි ඊට වඩා අපිට වගකීමක් තියනවා මේ රටේ අනාගත පරම්පරාවට අවශ්‍ය කරන රට නිර්මාණය කිරීම සඳහා. එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයට අපි දීර්ඝ යෝජනා මාලාවක් දීලා තියනවා. එතුමා ඒ උත්සහයේ ඉන්නවා. අපේ වගකීම යුතුකම ඉදිරි සංවර්ධනය ගැන හිතන්න පුළුවන් තරුණ දේශපාලන නායකත්වයක් නිර්මාණය කිරීම. තාමත් කියන්නේ අපේ නායකත්වයට අනාගතයට අවශ්‍ය දේ ලබා දෙන්න. එසේ නොවෙනවා නම් අපි අයිතියක් තියනවා, වගකීමක් තියනවා, සියළු පුරවැසියන්, සිවිල් සංවිධාන, තමුන්නාන්සේලා එකතු කරගෙන අල්ලස් වලින් තොර දූෂණයෙන් තොර එවැනි නායකයෙක් මේ රටේ නැද්ද? නෑ ඉන්නවා සැඟවුණු දේශපාලන නායකත්වයන් තියනවා. පිරිසිදු නායකත්වයන් තියනවා. එවැනි පිරිස එකතු කරගෙන අපි ලෑස්තියි ඒ ගමන යන්න. ඒ නිසා අපි එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායකත්වයට කියනවා කල් මරන්නේ නැතුව අපේ වැඩ පිළිවෙළ ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහෙම නැතිනම් අපි අපේ වැඩ පිළිවෙළ කඩිනම් කරලා මේ රටට වගකිව යුතු නායකත්වයක් නිර්මාණය කරන්න අපි සූදානමින් ඉන්නවා.” මන්ත්‍රීවරයා පවසා සිටියා.