සල්ලි ගත්ත 118 ක් ගැන කොමිෂන් වාර්තාවේ නෑ…..!

0

පර්පචුවල් ට්‍රෙෂරීස් සමාගමෙන් හෝ එයට අනුබද්ධ ආයතන වලින් මුදල් ලබා ගත් මැති ඇමැතිවරුන් 118 දෙනකුගේ ලැයිස්තුවක් පිළිබඳව ජනාධිපති කොමිෂන් සභා වාර්තාවේ සඳහන් නොවන බව නීතිපති ජනාධිපති නීතිඥ ජයන්ත ජයසූරිය සඳහන් කරනවා.

බැඳුම්කර කොමිසමේ වාර්තාවේ සී 350 ලේඛනය ප්‍රසිද්ධියට පත්කිරීමෙන් සිදුකරගෙන යනු ලබන විමර්ශන සඳහා බාධාවක් ඇතිවන්නේ නැති බැවින් එම ලේඛනය ප්‍රසිද්ධියට පත්කිරීමේ නීතිමය බාධාවක් නොමැති බව කතානායක කරු ජයසූරියට දැනුම් දුන් බවත් නීතිපතිවරයා පවසා සිටියා.

එසේම සී 350 ලේඛනය ප්‍රසිද්ධියට පත් කිරීමේ නීතිමය තත්ත්වය පිළිබඳව ජනාධිපති ලේකම් ඔස්ටින් ප්‍රනාන්දු විසින්ද විමසීමක් සිදු කළ බැවින් ඔහුටද ඒ පිළිබඳව දැනුම් දුන් බවත් නිතිපතිවරයා සඳහන් කර සිටියා.