අරුම පුදුම TRC ……., 2016 ඒවා මතක් වෙන්නේ 2018 ද අප්පා…..?

0

ඊයේ (05) ටී. එන්. එල් රූපවාහිනි සේවයේ පොල්ගහවෙල සම්ප්‍රේෂණාගාරයට ඇතුළු වී එහි උපකරණ ඉවත් කර ගෙන යාම සම්බන්ධයෙන් විදුලි සංදේශන නියාමන් කොමිසම් සභාව හෙවත් TRC විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.

එම නිවේදනය අනුව ටෙලිශාන් ආයතනය අදාළ බලපත්‍ර ගාස්තු නිසි පරිදි ගෙවා තිබුණ ද අනවසර සංඛ්‍යාත කිහිපයක් මෙම පොල්ගහවෙල සම්ප්‍රේෂණ කුළුන මගින් ප්‍රචාරය කිරීමට එම ආයතනය කටයුතු කර ඇති බව එම නිවේදනය දක්වනු ලබයි. එම අනවසර සංඛ්‍යාත ඉවත් කරන ලෙස 2016 වසරේදි දැනුම් දුන් බවත් එයට පිළිතුරක් නොමැති බැවින් එම සම්ප්‍රේෂණය නැවැත්වීමට කටයුතු කළ බවත් එම නිවේදනය වැඩිදුරටත් පවසා සිටියා.

එම නිවේදනය පහතින්,