ශ්‍රි.ලං.නී.පය කෑලි කෑලි වලට…..16න් 5ක් පොහොට්ටුවට……!

0

තමන් ඇතුළු ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂ 16 කණ්ඩායමෙන් 5ක් ඉතා ඉක්මනින් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට එක්වීමට තීරණය කර ඇති බව හිටපු ඉඩම් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ටී.බී, ඒකනායක පවසා සිටියා.

තමා ඇතුළු පස්දෙනා මේ සම්බන්ධයෙන් ඉදිරි දින කිහිපය තුළ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ නායකයන් සමඟ සාකච්ඡා කරන බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ප්‍රතිසංවිධාන ක්‍රියාවලිය තමන් අපේක්ෂා කරන ආකාරයෙන් සිදුනොවන බවත් එම නිසා ඒ ගැන 16 කණ්ඩායමද සිටින්නේ එතරම් ප්‍රසාදයකින් නොවන බව පෙන්වා දෙන මන්ත්‍රිවරයා මුලින්ම පස් දෙනකු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සාමාජිකත්වය ලබාගත් පසුව ඉදිරියේදී 16 කණ්ඩායමේ තවත් පිරිසක් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට එක්වීමට සූදානමින් සිටින බවත් සඳහන් කර සිටියා.