මම එච්චර වැදගත් මිනිහෙක් ද……මම දන්නේ නෑ….

0

හිටපු ආරක්ෂක ලේකම් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අද (25) FCID වෙත පැමිණියා. ඒ ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා ය.

අනතුරුව එම පරීශ්‍රයෙන් එලියට පැමිණිහිටපු ආරක්ෂක ලේකම්වරයා මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වා සිටියා.

මොකද්ද ප්‍රශ්නය?

“මම අධිකරණය ගියා එතනදි මට කිව්වා මෙතනට ඇවිත් ප්‍රාකාශයක් දෙන්න කියලා. ඒකයි ආවේ.”

අපි දැක්කා පහුගිය දවස් වල අනුනායක හාමුදුරුවන්ගේ අනුශාසනාව ගැන බොහෝ දේශපාලඥයන් විවිධ විවිධ මත පල කරනවා?

“මගේ ගෙදර පුද්ගලිකව කරපු අනුශාසනාවක් පිලිබද දෙයක්. ඉතින් මේක පොදුවේ ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා, මුදල් ඇමතිතුමා හා විවිධ ඇමතිවරු ඒ පිළිබඳව විවිධ මත ප්‍රකාශ කිරීම මම දන්නේ නෑ මම එච්චර වැදගත් පුද්ගලයෙක්ද කියලා. මේ සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්ගේ නිවසේ කරපු අනුශාසනාවක් නේ. දැන් ඒ අනුශාසනාව කරන්නේ මට මගේ නිවසේ ඉතින් ඒක පිළිබඳව මෙපමණ ප්‍රකාශ් නිකුත් කිරීම මම දන්නේ නෑ ඇයි එහෙම කරන්න හේතුව. මොකද මම එච්චර වැදගත් පුද්ගලයෙක් නෙමෙයි. මම සාමාන්‍ය පුද්ගලයෙක්. සමහර ඒවා අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේට විරුද්ධව කරන ප්‍රකාශ වෙන්න ඇති. මම දන්න විදියට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාරලා තියෙන්නේ යම් අනුශාසනාවක් කරනකොට එම අනුශාසනාව තේරුම් ගන්න පුළුවන් පිරිසකට කරන්න කියලයි. ඉතින් මම නම් ඒ අනුශාසනාවේ තිබ්බ සියළු කරුණු වටහා ගත්තා නැති පුද්ගලයෝ තමයි ඒ පිළිබඳව විවිධ ප්‍රකාශ කරන්නේ.”

Gotabhaya Rajapaksa