පදනමක් නැතිව කරන චෝදනා ප්‍රතිකේෂ්ප කරනවා

0

සිවිල් සංවිධානවල ඇතමුන් යහපාලන රජය යටතේ ලැබී ඇති නිදහස යොදාගනිමින්, කිසිදු පදනමකින් තොරව පුද්ගලයන්ට චෝදනා එල්ල කරන බවත් එම චෝදනා තරයේම ප්‍රතික්ෂේප කරන බවත් අමාත්‍ය කබීර් හෂිම් පවසනවා.

ජූනි 25 වන දින කෑගල්ලේ පැවති වැඩ සටහනකින් අනතුරුව මාධ්‍යට විශේෂ ප්‍රකාශයක් කරමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“ඔවුන් මට චෝදනා කිහිපයක් කර තිබුණා. මේවා ඉතා ද්වේශ සහගත විදිහට කිසිදු පදනමකින් තොරව කරනු ලබන චෝදනා. මේ චෝදනා කරන අය සිවිල් සමාජ සංවිධානවල ඉන්න අයයි. සිවිල් සමාජ වල ඉන්න අයට මතක් කරන්න ඕන යහපාලන ආණ්ඩුවට කලින් සිවිල් සංවිධාන කියන විලේ වතුර හිදිලයි තිබුණේ යනුවෙන් පැවසූ අමාත්‍යවරයා, අද ඒ අයට කතා කරන්න අයිතියක් තියනවා. නමුත් චෝදනා කරන කොට පදනමක් තියෙන්න ඕන. මෙලෙස ද්වේශ සහගත ලෙස කතා කිරිම ගැන, මාධ්‍යවල සොයා බලන්නේ නැතිව ප්‍රචාරය කිරිම ගැනත් මම කණගාටු වෙනවා.”

“මම උසස් අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වශයෙන් දින 100යේ වැඩ සටහන යටතේ පත් වුණාම මාර්තු වෙනකම් පමණයි. මම එම අමාත්‍ය ධූරයේ හිටියේ. මගෙන් පසුව මාර්තු 22 එම අමාත්‍යාංශය භාර ගන්න ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා ජනධිපතිතුමා පත්කරා. ජුනි 19 දින විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය විසින් තිරණයක් ගන්නවා ඒ අයගේ ආයෝජනයන් සදහා ජාතික ඉතිරි කිරිමේ බැංකුව හරහා ක්‍රියාත්මක කරන්න. එහිදී එම වෙලාවේ එවකට සිටින අමාත්‍යවරයා ආචාර්ය සරත් අමුණුගම මහතා. ඒ විශ්ව විද්‍යාල කොමිෂන් සභාවෙන් තමයි එම තීන්දුව ගන්නේ. මම අමාත්‍යවරයා වශයෙන් කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. දැන් මේ මහත්තයා කියලා තියෙන්නේ මා යටතේ සිද්ධ වෙච්ච මොකක් හෝ ආයෝජනයක් පිළිබදවයි.”

“කිසිසේත් මම මෙයට සම්බන්ධ වුණේ නැහැ. මා විශේෂයෙන්, කරුණු නොදැන කතා කරන අයට කියන්න ඕන විශ්ව විද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ අර්ථ සාධක අරමුදලේ, මුදල් ආයෝජනය කිරිම සදහා 91 වගන්තිය යටතේ පනතක් නිකුත් කරනවා. 2013 මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ ආණ්ඩු කාලයේදීම එයාලා මේ මුදල් ආයෝජනය කිරිමට ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරිමට වැඩ ආරම්භකර තිබුණා. ඒක නීතිපතිතුමාගේ උපදෙස් මත එන්නේ 2015 දී. ඒ අනුව තමයි විශ්ව විද්‍යාල කොමිෂන් සභාවේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය ඒ ආයෝජන සදහා ප්‍රතිපත්ති සකස් කිරිමට කටයුතු කරන්නේ. මම කිසිම සම්බන්ධයකුත් නැහැ. අමාත්‍යවරයා වශයෙන් මම හිටියෙත් නැහැ.”

“මේ අයට මම නැවත කියනවා අනිවාර්යෙන්ම සිදු වූ අක්‍රමිකතා පිළිබදව පලමුව කතා කරන්න. පසුගිය රජය කාලයේ බැදුම්කර වගේම එන්ට්‍රස්ට් සමාගමෙන් කෝටි 1200 වංචාවක් සිදුවූ බව සහතික වෙලා තියෙනවා. ඒ කෝටි 1200 මුදල් වලින් කෝටි 250ක් සෘජුවම මහබැංකුවේ විශ්‍රාමික අරමුදලේ සල්ලි. තව කෝටි 250ක් විදුලිබල මණ්ඩලයේ සේවකයින්ගේ විශ්‍රාමික අරමුදලින් ගසා කාපු සල්ලි. මේකෙ කෙළින්ම චුදිතයෝ කවුද කියන එකත් ඒකේ කොටස්කරුවෝ කවුද කියන එකත් පැහැදිලිවම තියනවා. එහෙනම් මේ සිවිල් සංවිධානවල මෙච්චර ඛෙරිහන්දෙන මේ මහත්වරුන්ට කියනවා ඒකත් අල්ලන්න කියලා.”