කරන්න පුළුවන් හැම වේලාවෙම අපේ යුතුකම ඉටු කළා….අනාගතයේදිත් එහෙමයි!

0

රට වෙනුවෙන් අවශ්‍ය වේලාවේදි තමා ඇතුළු පිරිස යුතුකම ඉටුකරමින් පවතින බවත් ඉදිරියේදිත් එය නොපැකිලව ඉටු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවත් හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ පවසනවා.

පඩුවස්නුවර අකුරණ විහාරස්ථානයක් පැවති ආගමික උත්සවයකට සහභාගි වෙමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

ඊයේ මම උඩරට අමරපුර නිකායේ අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේගේ උත්සවයට සම්බන්ධ වුණා. එතන්දි ශ්‍රි ලංකා විද්‍යාලයේ හාමුදුරුවෝ හොඳ කතාවක් කලා. සෙන් භික්ෂූන් වහන්සේ නමක් පිළිබඳව. ඒ සෙන් භික්ෂූන් වහන්සේ ගඟක් ගලාගෙන යන තැනකට ගියාම ඒකට වැටිලා ඉන්න ගෝනුස්සෙක් දැක්කා. හාමුදුරුවෝ ගෝනුස්සා අරගෙන පැත්තකින් තිබ්බාම ගෝනුස්සා ඇගිලි හපා කෑවා. ඊටපස්සේ දෙවැනි වතාවටත් වැටුනම ආපහු කෑවා. තුන්වෙනි වතාවටත් ගෝනුස්සා කෑවම පොඩි හාමුදුරුවෝ ඉදන් කිව්වා අනේ නායක හාමුදුරුවනේ ඇයි මේ තුන් පාරක්ම ඔබ වහන්සේ බේරුවා. තුන් පාරම ඔබවහන්සේගේ ඇගිල්ල හපා කෑවා. එතකොට නායක හාමුදුරුවෝ කියනවා මම මගේ යුතුකම ඉටු කළා. ඌ උගේ පුරුද්ද ඉටු කළා කියලා. හැම අවස්ථාවකදීම අපි රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් අපි අපේ යුතුකම ඉටු කළා. අනාගතයේදීත් ඉටු කරනවා. හැබැයි ගෝනුසු පරපුර ඒ සියල්ලම විකෘති කරමින් ඒ සියල්ලම අපහාසක් රමින් වැඩ කටයුතු කරයි කියන එක අපි අපහාස කළ යුතු නෑ.” හිටපු ජනාධිපතිවරයා පවසා සිටියා.

Mahinda Rajapaksa