මේ ඇහැරෙන්නේ එදා මහින්ද, ගෝඨා කිරි පෙව්ව පාතාල නයි…..අපෙන් ඒවට සමාවක් නෑ

0

පසුගිය රජය විසින් කිරි පොවා ඇති දැඩි කළ පාතලය යලිත් හිස ඔසවමින් පවතින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි චමින්ද විජේසිරි පවසනවා.

අද (26) මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ගෝඨාභය රාජපක්ෂ හිටපු ආරක්ෂක ලේකම්තුමාල් එතුමාලට ඕන ඕන් විදියට නීතිය අතර අරගෙන එතුමාලාටඔන විදියට පාතාලය ආරක්ෂා කළා. ඒ පාතල හරහා එතුමාලගේ දේශපාලනය මෙහෙයවූවා. එහෙම නම් අද මේ ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ එදා පහුගිය රජය විසින් ආරක්ෂා කරපු සුරක්ෂිත කරපු කිරි පොවපු ඒ පාතලය. අපි පාතලය අපි ආරක්ෂා කරන්නේ නෑ මේ පාතාලය ඉතා ඉක්මණින් අපි මර්දනය කරනවා.” මන්ත්‍රිවරයා සඳහන් කළා.