16යේ වැඩ ගැන සෑහීමට පත්වෙන්න බෑ – ඇතුලෙන්ම විවේචනයක්!

0

16 දෙනාගේ කණ්ඩායමේ වැඩපිළිවෙළ ගැන සෑහීමකට පත් විය නොහැකි බවත් එම වැඩපිළිවෙළ තවත් ව්‍යාප්ත කළ යුතු බවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ උප සභාපති හිටපු අමාත්‍ය ඩබ්. ඩී. ජේ සෙනෙවිරත්න පවසනවා.

16 කණ්ඩායම විසින් කළයුත්තේ පක්ෂ නායකයන් පමණක්  හමුවී සාකච්ඡා කිරිම පමණක් නොවන බවයි ඔහු පෙන්වා දුන්නේ.

“අපිට අපේ කියලා දේශපාලනයක් තියෙන්න ඕනෑ. එහෙම නැත්නම්  අපි  වෙන පක්ෂයකට බැඳිලා ඒ පක්ෂයත් එක්ක දේශපාලනය කරන්න  ඕනෑ. අපේ වැඩපිළිවෙළ මෙයට වඩා ව්‍යාප්ත කළ යුතුයි. දැන් අපේ යෝජනාවක් අනුව තමයි ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට කෙලින්ම සම්බන්ධ වෙන්න තීන්දු කලේ. ඒකාබද්ධ විපක්ෂයට සම්බන්ධ වෙලා ඔවුන් සමඟ වැඩ කිරිමට අපි බලාපොරොත්තු වනවා.” ඔහු සඳහන් කර සිටියා.