නිව්යෝක් ටයිම්ස් චෝදනා චීනය ප්‍රතිකේෂ්ප කරයි!

0

නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ පලවී ඇති වාර්තාව චීන රජය විසින් ප්‍රතිකේෂ්ප කරන බව මෙරට චීන තානාපති කාර්යාලයේ දේශපාලන ප්‍රධානීයා පවසා සිටිනවා.

හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ මුදල් දුන් බවට නිව්යෝර්ක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ පල වී ඇති වාර්තාව පදනම් විරහිත බවත් එම තොරතුරු පක්ෂපාති මෙන්ම නිවැරැදි නොවන බවත් ඔහු සඳහන් කළා.

පෞද්ගලික ආයතනයක වාණිජමය කටයුත්තක් පදනම්ව  එම වාර්තාව පලවී ඇති බැවින් රාජතාන්ත්‍රික ලෙස මේ සම්බන්ධයෙන් මෙම අවස්ථාවේ කරුණූ දැක්වීමක් සිදු නොකරන බවයි ඔහු පවසා සිටියේ.