මහින්ද මැතිවරණයට එලිපිටම රාජ්‍ය දේපල භාවිතා කළා..ඒ ණය තාම ගෙවන්න තියනවා..ඒවා බොරු නෙමෙයිනේ!

2

හිටපු ජනාධිපතිවරයා සිය ජනාධිපතිවරණයට රජයේ දේපල අවභාවිත කරමින් බිලියන 7 ක් වැනි මුදලක් වියදම් කිරීම නිසා රජයට පුවත්පත් සහ රජයේ ආයතන වෙනුවෙන් ණය ගෙවීමට සිදු වී ඇති බව අමාත්‍ය පී හැරිසන් පවසනවා.

ඊයේ මාධ්‍ය වේදින් නැගු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ මාධ්‍යවේදීනිය අවස්ථා ගණනාවකදි මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගෙන් ප්‍රශ්න ගණනාවක් අහන්න අවුරුදු ගණනාවක් උත්සහ කළත් ඒ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා ගන්න නොහැකි වෙලා තියනවා. ඒ මාධ්‍යවේදීනිය කියන විදියට බිලියන 7 කට වඩා පැහැදිළිවම මෙ රජයේ මුදල් භාවිත කරලා තියනවා. ඒක අද ලෝකයම පිළි අරන් තියනවා. ඒක අපි හැමදාම දැක්කා නේ. මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමාගේ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය පුරාවටම ආණ්ඩුවේ දේපල, ආණ්ඩුවේ සම්පත් ඒ වගේම දන්සල් දාලා ආණ්ඩුවේ මුදල් වියදම් කරලා ETF එකට අද ගෙවන්න තියනවා, Air Lanka එකට අද ගෙවන්න තියනවා. පුවත්පත් වලට තියනවා. ඒවගේම රාජ්‍ය ආයතන වලට විශාල මුදලක් ගෙවන්න තියනවා ඒ නිසා මේ මැතිවරණ වෙනුවෙන් රාජ්‍ය සම්පත් වියදම් කරලා තියනවා කියලා එළිපිටම ඔප්පු වෙලා තියනවා.” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.2 COMMENTS

Comments are closed.