යාපනයේ දක්ෂ සිසුන්ට යුධ හමුදාවෙන් දිරිගැන්වීමක්!

0

යාපනය ආරක්ෂක සේවා මූලස්ථානය විසින් කරන ලද ඉල්ලීමකට අනුව 306 B යාපනය මාකොළ සිංහ සමාජය විසින් 2017 උසස් පෙළ විභාගයෙන් භෞතික විද්‍යා අංශයෙන් ලංකාවේ පළමුවෙනි සහ තුන්වෙනි ස්ථාන ලබා ගත් හා ජෛව විද්‍යාත්මක අංශයෙන් ලංකාවේ තෙවන ස්ථාන ලබා ගත් යාපනය විශ්ව විද්‍යාලයේ සිසුන් තිදෙනකු වෙත ලැප් ටොප් පරිඝණක පරිත්‍යාග කොට තිබෙනවා.

යාපනය හාර්ට්ලි විද්‍යාලයේ ශ්‍රිධරන් තුවකුරන්, යාපනය ශාන්ත පැට්‍රික් විද්‍යාලයේ පෝල් ලෙන්සන් හා වෙම්බඩි කාන්තා විද්‍යාලයේ කමලේශ්වරන් සෙතින්නාදන් යන ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන් මෙලෙස ලැප්ටොප් පරිඝණක දිනා ගැනීමට සමත් විය.

A great encouragement to Jaffna students by the Army

Accommodating a request made by the Security Force Headquarters – Jaffna, the Lions Club of Makola district 306 B2 donated Laptop Computers to 3 students of Jaffna district who secured Island 1st and 3rd places in Physical Science and Island 3rd place is Bio System Technology at the GCE (A/L) Exam 2017. In addition to Laptop Computers, each student will receive Rs 5000/= per month as a scholarship for their higher studies.

Sridharan Thuwakaran of J/Hartly College (Island first in Physical Science), R.D.J Paul Jansen of J/St Patrick College (Island third in Physical Science) and Kamaleshwaran Senthilnadan of J/Vembady Girls College (Island third in Bio Systems Technology) were appreciated during the Ceremony.