වටේ යන්නේ නැතුව කෙලින් අහන්න! -NYT නැවතත් මහින්දට අභියෝග කරයි…..

0

තම පුවත්පතේ පලවූ වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් ලංකාවේ හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂට යම් ගැටළුවක් පවති නම් පුවත්පතේ ජේෂ්ඨ කතුවරයන් අමතන්න යැයි නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත පවසනවා.

අද (03) මාධ්‍ය වෙත එම පුවත්පතේ ජාත්‍යන්තර කතෘවරයා වන Michael Slackman විසින් නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් පවසා සිටින්නේ ලංකාවේ මාධ්‍යවේදීන්ට එරෙහිව හිටපු ජනාධිපතිවරයා කටයුතු කිරීම සුදුසු නැති බවයි.

එසේම පවතින තත්ත්වය යටතේ ලංකාවේ අධිකාරින් විසින් දේශිය හා විදේශීය මාධ්‍යවේදීන්ගේ වාර්තා කිරීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීමට කටයුතු කළ යුතු බවත් එම නිවේදනය දක්වනවා.