විජයකලා නිසා පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම්……හෙට දක්වා කල් තැබේ…..!

0

එල්ටීටීඊ සංවිධානය නැවත උතුරේ ක්‍රියාකාරි වනු දැකීම තම එකම අරමුණ බව පවසමින් විජේකලා මහේස්වරන් අමාත්‍යවරිය විසින් සිදු කළ ප්‍රකාශ නිසා අද (03) පාර්ලිමේන්තු ව උණුසුම් වුණා.

දිගින් දිගටම ඇතිවූ උණුසුම් තත්ත්වය හේතුවෙන් හෙට දිනය දක්වා පාර්ලිමේන්තුව කල් දැමීමට කථානායක කරූ ජයසූරිය පියවර ගත්තා.

ඇයගේ ප්‍රකාශය සම්බන්ධයෙන් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුන් අදහස් පළකිරීමත් සමඟ පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වූ අතර, එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අශෝක ප්‍රියන්ත මන්ත්‍රිවරයාද ඇයගේ ප්‍රකාශයට විරෝධය පළ කළා.

රාජ්‍ය ඇමතිනියගේ ප්‍රකාශය පිළිබඳව පරීක්ෂණයක් සිදුකරන බව අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ තමන් වෙත දැන්වූ බව පැවසු කතානායකවරයා ඇය සම්බන්ධයෙන් තමන්ද විනය පරීක්ෂණයක් සිදුකරන බවත් පවසා සිටියා.