අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව ගෙනාව දවසට මමත් නිව්යෝක් ටයිම්ස් ගැන කතා කරනවා….!

0

නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත පිළිබඳව පාර්ලිමේන්තුවේ ප්‍රකාශයක් කිරීමට පෙර අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව ලංකාවට ගෙනවිත් පෙන්වන ලෙස හිටපු ජනාධිපති මහින්ද රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට අභියෝග කර සිටිනවා.

ඊයේ (07) හම්බන්තොට දි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් හිටපු ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

ඊයේ දිනයේදි යාපනයේදි කළු කොටි සැමරුමක් සිදු කළා. L.T.T.E ලාංජනය සමඟ?

“ඔව් දකුණේ සැමරුවොත්නේ ප්‍රශ්නේ උතුරේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහේ දැන් වෙනම රාජ්‍යයක් නේ තියෙන්නේ. දකුණේ සැමරුවොත් තමයි ඉතින් අල්ලලා හිරේ දාලා තියාගෙන ඉන්නේ.”

නිව්යෝක් ටයිම්ස්පුවත්පත ගැන අගමැතිතුමා කියනවා ඔබතුමාට ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා?

“අගමැතිතුමා පාර්ලිමේන්තුව සවුත්තු කරලානේ තියෙන්නේ. පාර්ලිමේන්තුව ප්‍රකාශයක් කළා අර්ජුන මහේන්ද්‍රන්ව ගෙන්නලා දෙනවා කියලා. අද වෙනකම් ඒ පොරොන්දුව ඉෂ්ට කළා ද? එයා ඒ පොරොන්දුව ඉටු කර දවසට පහුවෙනිදාට මම කරනවා ඒක.”

“වර්තමාන රජය මුකුත් දැනුම් දෙන්න ඕන නෑ. මේ වී ටික විකුණලා දෙන්න කියන්න. ගොවියන්ට. රුපියල් 28 ට දැන් වී ටික තියෙන්නේ. ඒක විකුණ ගන්නත් බෑනේ. ගම්මිරිස් ටික. එක්කෙනෙක් ඉන්ධන මිල ඉහළ දානවා අනිත් එක්කෙනා දන්නේ නෑ. එයා ඒක පහළ දානවා. මෙයා වැඩි කරනවා. එහෙම ක්‍රම වේදයක් තවම මේ ආණ්ඩුවට අවුරුදු 3ක් ගිහිල්ලත් නෑ. එකම ක්‍රමවේදය අපි ඔක්කෝටම නඩු දාන එක. නේ විමල්…..පළිගන්න එක.”

Mahinda Rajapaksa