විජයකලාගේ ප්‍රකාශයේ වරදක් නෑ……..

0

හිටපු රාජ්‍ය අමාත්‍ය විජයකලා මහේස්වරන් එල් ටී ටී ඊ සංවිධානය සම්බන්ධයෙන් සිදු කළ ප්‍රකාශයේ වරදක් නොමැති බව දෙමළ සන්ධාන්  පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි සුමන්තිරන් පවසනවා.

ඊයේ (08) කෑගල්ල ප්‍රදේශයේ පැවති ජන හමුවක් අමතමින් මන්ත්‍රිවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“අපේ ස්ථාවරය දැන් අපි කියන්නේ අපිට වෙනම රාජ්‍යයක් ඕන නැහැ. අපි ඒක අත් ඇරියා. මේ අලුත් යෝජනා කිහිපයක් තියනවා. ඒවා ඉදිරිපත් කළේ ඒ කාලයේ හිටපු ඒ ඒ  රජයන් විසින්. පි එමෙයි ඒවා ඉදිරිපත් කළේ. ඒ යෝජ්නා බලලා ඒවට විසදුමක් දුන්නා නම් අපි ඒක බාර ගන්න ලෑස්තියි. අපි වෙනම ඒකට එහා මොනවත් අපි ඉල්ලන්නේ නෑ. ඒක තමයි අපේ ස්ථාවරය.”

“එල්ටීටීඊ හිටපු කාලයේ ඒ ආණ්ඩුව ඒක ඉදිරිපත් කළා. දැන් ආණ්ඩුව කියනවා නම් ඒ එල්ටීටීඊ කාලයේ නේ අපි ඒවා ඉදිරිපත් කළේ දැන් ඕන නෑ කියලා කිව්වොත් ඒකෙන් කියන පණිවිඩය මොකද්ද නැවත එල්ටීටීඊ ගේන්න. එහෙම වුනොත් අපි දෙන්න ලෑස්තියි කියන එක. ඒකම තමයි විජේකලා කියලා තියෙන්නේ. එල්ටීටීඊ හිටියා නම් මෙහෙම වෙන්නේ නෑ කියලා. ඒක ඇත්තනේ. එල්ටීටීඊ හිටපු කාලයේ රජයම ඉදිරිපත් කළානේ මේක ගන්න කියලා. දැන් වෙන එකක් කියනවා. මේක ඕන නෑ. නව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවක් ඕන නැහැ. යුද්ධයක් නෑනේ කියලා.”