මහින්දට කලකදි රහ New York Times දැන් වහ වෙලා…….!

0

නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත විසින් පසුගිය මහින්ද රාජපක්ෂ රජයට ප්‍රසංසා කොට පුවත් පල කරද්දි එම පුවත්පත වර්ණනා කළ මහින්ද රාජපක්ෂ පාර්ශවයට අද වන විට එම පුවත් පත අසත්‍ය පුවත්පත බවට පත් ව ඇති බව අමාත්‍ය අකිල් විරාජ් කාරියවසම් පවසනවා.

ඊයේ (10) පැවති උත්සවයක් අමතමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ සඳහන් කර තිබු කරුණු සම්බන්ධයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ හිටපු ජනාධිපතිවරයා අද වෙනකම් ප්‍රකාශයක් කරලා නෑ. අග්‍රාමාත්‍යවරයා පැහැදිළිව කිව්වා පුළුවන් නම් ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා පාර්ලිමේන්තුවේ මේ ගැන. පසුගිය දවස්වල අපිට චෝදනා එල්ල කළ අයටම දැන් ඒක පාරා වලල්ලක් වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේකෙන් මිදෙන්න බැරි විදියට අද ඒ අය එක තැනකට තල්ලු වෙලා අවසානයි. වීදුරු ගෙවල් වල ඉදලා ගල් ගැහුවාම මේක තමයි හැමෝටම සිද්ධ වෙන්නේ.”

“නිව්යෝක් ටයිමස් පුවත්පතට චෝදනා කරලා වැඩක් නෑ. මේ නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත් පත මට මතකයි එක කාලයක යුද්ධය ඉවර වුණාට පස්සේ ප්‍රකාශයක් කළා ආරාක්ෂාකාරිම රට ලංකාව කියලා විදේශීය සංචාර සඳහා එන්න. එදා මම දැක්කා එවකට හිටපු ආණ්ඩුව ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරලා නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතේ සත්‍යතාවය, නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පත අගයන විදියට කටයුතු කළා. මුදල් ලබා ගැනීම පිළිබඳව චීන සමාගම් වලින් සඳහන් කළාම නිව්යෝක් ටයිම්ස් පුවත්පතටත් අද පහර දෙන්න කටයුතු කරලා තියනවා.” අමාත්‍යවරයා සඳහන් කර සිටියා.

Akila Viraj Kariyawasam