ඈවරයි, දෑවරයි, තුන්ඈවරයි…..මත්තල ඉන්දියාවට…..!

0

මත්තල ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටු‍පොළ ඇමෙරිකානු ඩොලර් මිලියන 300ත් 325ත් අතර තක්සේරු වටිනාකමකට වසර 40ක් සඳහා ඉන්දියාවට බදුදීමට තීන්දුකර ඇති බව ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය අශෝක් අබේසිංහ සඳහන් කරනවා.

ඉන්දියානු රජයේ නියෝජිතයන් පිරිසක් සමග මේ  පිළිබඳව දැනටමත් සාකච්ඡා පවත්වා ඇති බවත් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළා.

ඉන්දීය ශ්‍රී ලංකා හවුල් ව්‍යාපාරයක් ලෙස මෙම ගුවන් තොටු‍පොළ දියුණුකරන බවත් ගුවන් තොටු‍පොළෙන් සියයට 70ක් ඉන්දියාවටත් සියයට 30ක් ශ්‍රී ලංකාවටත් ලැබෙන ලෙස අදාළ ගිවිසුම සකස් කරන බවත් නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා අනාවරණය කර සිටියා.

ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන් සේවා අමාත්‍යාංශය විසින් අන්තර්ජාලයේ දැන්වීමක් පළ කර දැන්වීමට අනුව මත්තල බදු ගැනීම සඳහා චීනය හා ඉන්දියාව ලංසු තබා ඇති අතර එහිදි වැඩිම ලංසුව ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවේ ඉන්දියාවයි.