16යේ මණ්ඩලයේ කචල්….SBට දයාසිරිට ශ්‍රිලංනීපෙන් තනතුරු?

0

දයාසිරි ජයසේකර හා තමා තවමත් 16 කණ්ඩායම සමඟ ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ රැදි සිටින බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි එස් බී දිසානායක පවසනවා.

16 යේ කණ්ඩායම තවමත් ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රැස්වීම් වලට සහභාගි වන බව පැවසු මන්ත්‍රිවරයා තමා පසුගිය දින කිහිපයේ විදේශ සංචාරයක නිරතව සිටි නිසා එයට සහභාගි වීමට නොහැකි වූ බවත් පවසා සිටියා.

කෙසේ වෙතත් ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ දේශපාලන ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරන්නේ සිදුවන පක්ෂ ප්‍රතිසංවිධානයට අනුව ශ්‍රි ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ මහලේකම්ධූරය දයාසිරි ජයසේකරටත් එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානයේ මහලේකම්ධූරය එස් බී දිසානායක වෙතටත් ලබා දීමට බොහෝ ඉඩ ඇති බවයි.