පොහොට්ටුව වෙනුවට වාසුගෙන් පෙරමුණක්!

0

පොහොට්ටුවේ මැතිවරණ කටයුතු සංවිධානය කිරීමේ අරමුණින් ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණක් ගොඩ නැගීමේ අවශ්‍යතාවයක් ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි වාසුදේව නානයක්කාර පවසානවා.

අද (10) පස්වරුවේ හිටපු ජනාධිපතිවරයාගේ නිල නිවසේ පැවැත්වෙන සාකච්ඡාවකට පැමිණි අවස්ථාවේදි මාධ්‍ය වෙත අදහස් දක්වමින් අමාත්‍යවරයා සඳහන් කළේ එම සංවිධානය පිළිබඳ යෝජනාව අද ඒකාබද්ධ විපක්ෂයේ අවධානයට යොමු කිරීමට බලාපොරොත්තු වන බවයි.

“ඒකාබද්ධ විපක්ෂය හැටියට ක්‍රියාත්මක වෙච්ච මේ කණ්ඩායම පසුගිය මැතිවරණය වන විය සංවිධානය වෙලා ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ විදියට නමින් තමයි අපි පෙනි හිටියේ. පොදුජන පෙරමුණ කියන කෙටි නමයි පොහොට්ටුවයි තමේ අපේ ලාංජනය වුණේ. දැන් මේක සංවිධානාත්මක තැනකට ගන්න කියන අරමුණෙන් ඒකාබද්ධ පොදුජන පෙරමුණ යන නමින් ඒ සන්ධානයේ ධූරාවලිය පත් කර ගැනීමත් යන කරුණු සාකච්ඡා කිරීමට ද අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. පොහොට්ටුව කියන ලාංඡනය ගැන අපිට ප්‍රශ්නයක් නෑ. අපේ පක්ෂ සියල්ලේගේම නායක මට්ටමින් සහභාගි වෙනවා. 16 කණ්ඩායමෙත් නායක sමට්ටමින් සහභාගි වෙයි කියලා අපි හිතනවා.