2020 සුදුසු එකම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා මෛත්‍රී සිරිසේන….අපේ ආඩම්බරය ඔහුයි!

0

2020 ට එකම සුදුසු නායකයා මෛත්‍රිපාල සිරිසේන බව ශ්‍රි ලංකා නිදහස්  පක්ෂ හිටපු මහලේකම් අමාත්‍ය දුමින්ද දිසානායක පවසනවා.

මාධ්‍යවේදීන් නැගු ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු ලබා දෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“ජනතාව මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා කෙරෙහි දැක්වූ විශ්වාසය රකිනවා කියන එක ජනාධිපතිතුමාම කියලා තියනවා. ඒනිසා මේක අවුරුදු එකාමාරකින් නවතින්නේ නෑ.”

ඔබතුමන්ලා යෝජනා කරලා තියානවා ඉදිරි ජනාධිපති අපේකෂයකයා මෛත්‍රිපාල සිරිසේන ජනාධිපති කියලා ඒකේ වෙනසක් නෑ?

“ඉතාමත් ගෞරවයෙන් හා ආඩම්බරයෙන් අපි කියනාවා අපිට ඉන්න එකම ජනාධිපති අපේක්ෂකයා මෛත්‍රිපාල සිරිසේන මැතිතුමා කියන කාරණාවා.

ඒ කියන්නේ ඉදිරියේදි ඒක වෙනස් වෙයිද?

“නෑ මම හිතන්නේ පක්ෂයක් හැටියට අපිට එහෙම වෙනස් කරන්න කිසිම වුවමනාවක් නෑ. අපේ ඉතිහාසය බැලුවාමත් අපේ හිටපු ජනාධිපතිවරායාම නැවත පත් කරලත් තියනවා නැවත පත් වෙලත් තියනවා.”

ඒ වුණාට ගෝඨාභය රාජපක්ෂ නම තමයි හැමතැනම කියවෙන්නේ?

“ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්තයාට ඡන්දේ ඉල්ලන්න බෑනේ ඒ නිසා ඒ ගැන කතා කරලා වැඩක් නෑ.”