මරණ දඩුවමින් රටේ කුඩු නතර කරන්න බෑ……!

0

කුඩු ජාවාරමේ නිරත වූ පිරිසට මරණ දඩුවම ලබා දීමෙන් රටේ කුඩු නැවැත්වීමට නොහැකි බව මුදල් අමාත්‍ය මංගල සමරවීර පවසනවා.

අද (13) එම අමාත්‍යාංශයේ පැවති මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකට සහභාගි වෙමින් අමාත්‍යවරයා මේ බව සඳහන් කර සිටියා.

“මරණ දඬුවමට මම එදත් විරුද්ධයි. අදත් විරුද්ධයි. මරණ දඬුවම දීලා රටේ කුඩු නැති කරන්න බැහැ.ඒක නිශ්ඵල දෙයක්. ඇමරිකාවේ සමහර ප්‍රාන්තවල මරණ දඬුවම ක්‍රියාත්මක වෙනවා.ඒත් ඒ ප්‍රාන්තවල අපරාධ එන්න එන්නම වැඩිවෙනවා.කුඩු හෑල්ලුවට ගන්න බැහැ. මම කුඩු වලට තදින්ම විරුද්ධයි.” අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

Mangala Samaraweera