රජයේ ආයතන දහස් ගණනකට ඔප්පු නෑ!

0

පාසැල් ඇතුලූ රජයට අයත් විවිධ ආයතන වල පිහිටි භූමි වල අයිතිය කියා පෑමට ඔප්පුවක් නොමැති ආයතන 12000 ක් පමණ මේ වන විට තම අයිතිය තහවුරු කර ගැනීම සදහා ඔප්පු ලබා දෙන ලෙසට ඉල්ලූම්පත් ඉදිරිපත් කර ඇති බව ඉඩම් හා පාර්ලිමේන්තු ප‍්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය ගයන්ත කරුණාතිලක පවසනවා.

පැල්මඩුල්ල ගන්කන්ද විද්‍යාලයේ පැවති  ඉඩම් ප‍්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාවට අයත් ඉඩම් සදහා ඔප්පු ලබාදීම වෙනුවෙන්  දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනකදී අමාත්‍යවරයා මේ බව පවසා සිටියා.

“ඉඩම් ප‍්‍රතිසංස්කරණ කොමිෂන් සභාව සතු ඉඩම් කිසිදු හේතුවක් මත නොමිලේ ලබා දිමට නීතිමය ප‍්‍රතිපාදන නොමැති හෙයින් ඉඩම්ලාභින් තෝරා ගැනීමේ දි අඩු ආදායම් සීමාව රුපියල් පන්දහසේ සිට විසිපන්දහස දක්වා ඉහළ දමමින් වැඩි පිරිසකට ඉතා අඩු මුදලකට ඉඩම් කැබැල්ලක් ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. එපමණක් නොව රජයේ විශ‍්‍රාමිකයින් සහ ආබාධිත රණ විරුවන් ද,මුලීක වැටුප රුපියල් විසිපන්දහසට අඩු රජයේ සේවකයින් ද අඩු ආදායම්ලාභින් ලෙසට ගැනෙන හෙයින් මෙරට ඉඩම් කැබැල්ලක් අහිමි ලක්ෂ ගණනකට සෙත සැලසෙනවා.”  අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියා.

මෙම වැඩසටහන රජයේ ඉඩම් ඔප්පු දසලක්ෂයක් ලබා දීමේ සංකල්පයට සමගාමීව ක‍්‍රියාත්මක වන්නකි. ජනතාවට විශාල ප‍්‍රයෝජනයක් අත්වන මෙම වැඩසටහන පිළිබ`දව ජනතාව දැනුවත් කිරීම පිණිස මුද්‍රිත හා විද්‍යුත් මාධ්‍ය වල දායකත්වය අඩු බැවින් සංවර්ධනාත්මක ප‍්‍රවෘත්ති සදහා වැඩි ඉඩ කඩක් ලබා දෙන ලෙසද අමාත්‍යවරයා විසින් මාධ්‍ය වලින් ඉල්ලීමක් ද කළා.

Gayantha Karunathilaka