කුමාර වෙල්ගම ආණ්ඩුවේ බළල් අතක්……විපක්ෂයේ ඉඳගෙන විපක්ෂය කොටවන එක වෙල්ගම හොඳට කරනවා…..

0

විපක්ෂයේ සිට විපක්ෂය භේද භින්න කිරීමට ආණ්ඩුව කුමාර වෙල්ගම යොදා ගන්නා බවත් ඔහු විපක්ෂයේ සිය විපක්ෂයේ සියළු තොරතුරු ආණ්ඩුවට ලබා දෙන බවත් නීතිඥ අජිත් ප්‍රසන්න චෝදනා කරනවා.

මව්බිම වෙනුවෙන් රණවිරුවෝ සංවිධානය විසින් කැඳවා තිබු මාධ්‍ය සාකච්ඡාවකදි ඔහු මේ බව පවසා සිටියා.

“කුමාර වෙල්ගම ඇමතිතුමා කියනවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ප්‍රාදේශිය සභාවකවත් ඉඳලා නෑනේ,,, සරලයි උත්තරය සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණියගේ අතින් තමයි වෙල්ගම මැතිතුමා පක්ෂයේ සාමාජිකත්වය ගත්තේ. සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මහත්මිය කුස්සියේ ඉඳලා තමයි අගමැති පුටුවට ආවේ. මහතීර් මොහොමඩ් මැලේසියාවේ, ලී ක්වාන් යු සිංගප්පූරුවේ කිසිම තැන ඉන්නේ නැතුව කෙලින්ම අගමැති පුටුවට ජනාධිපති පුටුවට තමයි ඒ ගොල්ලෝ ආවේ. වෙල්ගමලා කියන විදියට එතුමා ප්‍රාදේශිය සභාවේ නොසිටි එක තමයි එතුමාගේ එකම සුදුසුකම. ප්‍රාදේශිය සභාවේ, නගර සභාවේ ඉදලා ආවා නම් එතුමත් පට්ට හොරෙක් වෙනවා.”

” මට සැකයක් ඇතිවුණා ඇයි කුමාර වෙල්ගම හැමදාම ගෝඨාභය රාජපක්ෂට බනින්නේ. ඒක තමයි ඉතාම සූක්ෂම ලෙස ආණ්ඩුව කුමාර වෙල්ගම මහත්තයාව බ්ලැක්මේල් කරනවා. බ්ලැක්මේල් කරලා කියනවා විපක්ෂයේ ඉඳගෙන විපක්ෂයේ සියළු තොරතුරු ආණ්ඩුවට ලබා දෙන්න කියලා. ඔහු ඒක ඉතාම හොඳට කරනවා. විපක්ෂය භේද භින්න කරනවා. වෙල්ගමලා දන්නවා ගෝඨාභය රාජපක්ෂලා ආවොත් මේ වගේ හොරකම් කරන්න බෑ. FCIDඑක මේක දැන ගෙන මේ සියලුම තොරතුරු දැනගෙන වෙල්ගමලා අත්තඩංගුවට ගන්නේ නෑ.”  ඔහු සඳහන් කර සිටියා.